Entries by

Investiment ta’ €4M fi Project House

Is-settur ambjentali, kif wegħdna fl-aħħar kampanja elettorali, se jkun pilastru importanti fil-politika ta’ dan il-Gvern għall-ħames snin li ġejjin. Hekk kif ħriġna miż-żmien instabbli li ġabet magħha l-pandemija, l-invażjoni Russa tal-Ukrajna fl-2022 kompliet taffettwa s-swieq tal-enerġija, u kkawżat żidiet ġodda fil-prezzijiet tal-enerġija u tħassib dwar il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tiżgura l-provvista tal-enerġija tagħha. Għalhekk, aktar […]

Is-Saħħa u s-Sigurtà tal-Ħaddiem huma Prijorità

Meta nitkellmu ma’ xulxin naprezzaw kemm ix-xogħol individwali tagħna isarraf f’ħidma kollettiva li permezz tagħha jsiru proġetti kbar. Hekk kif għadna kif iċċelebrajna Jum il-Ħaddiem, nista’ ngħid li fl-ewwel xahar tiegħi bħala Ministru għax-Xogħlijiet u l-Ippjanar, stajt nara mill-viċin ix-xogħol siewi li jsir fid-diversi dipartimenti fi ħdan il-Ministeru. Dan grazzi għas-sensiela ta’ laqgħat li għamilt, […]

Jibdew ix-xogħlijiet fuq il-Mitħna tax-Xarolla

Hekk kif konna qed noqorbu lejn l-aħħar ftit ġranet tal-kampanja elettorali, fi 19 ta’ Marzu qomna maħsudin bl-aħbar li r-riħ qawwi li ħakem lil pajjiżna tul dak il-lejl ikkawża ħsarat estensivi fuq il-Mitħna tax-Xarolla fiż-Żurrieq. Minnufih mort fuq il-post biex nara kif nista’ nkun ta’ għajnuna. Hemm sibt lill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li kienu qed ineħħu […]

Kariga Ġdida B’aktar Impenn

Nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Marzu, ġejt maħtur bħala Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar. Dan propju f’għeluq snin l-għażiża ommi li kienet preżenti ma’ marti u uliedi f’dan il-mument sabiħ fil-karriera politika tiegħi. Kburi li se nerga’ nkun ta’ servizz għal pajjiżna u għall-poplu Malti u Għawdxi. L-ewwel ġurnata fl-uffiċċju tal-Ministeru li l-Prim Ministru Robert Abela […]

Listening: Labour’s defining quality

The Labour Party is bolstering the robust social programme we have already put in place. The up and coming generation is at the heart of this social programme. The general election campaign is now well underway after it was called by the Prime Minister. It has been touted since the very first days of Abela’s […]

Gvern li jieħu ħsieb in-nies

Mhux ta’ b’xejn li l-poplu tagħna jqis li l-Partit Laburista huwa l-aktar wieħed li jieħu ħsieb in-nies. Kien sinifikanti l-istħarriġ li kkummissjonat it-Times of Malta u li minnu rriżulta l-fatt li l-Maltin u l-Għawdxin iħossu  li l-Partit Laburista huwa l-aktar partit f’Malta li jieħu ħsieb in-nies. U meta tifli sew dan l-istħarriġ issib li l-għadd […]

AKTAR ĠID GĦALL-FAMILJI MALTIN

Il-Partit Laburista huwa kburi bil-mod kif tul medda twila ta’ snin, kull meta kien fdat bit-tmexxija tal-pajjiż dejjem ħadem kemm felaħ biex tejjeb id-dħul tal-familji Maltin u Għawdxin ħalli jkollhom livell aħjar ta’ għajxien. Gvernijiet Laburisti baqgħu magħrufin għall-mod kif ħolqu f’Malta dak magħruf bħala l-Welfare State fejn l-istat jieħu ħsieb lil kulħadd sa mit-twelid […]

L-INVESTIMENT FL-MCAST: FONDI EWROPEJ UŻATI BL-AKBAR GĦAQAL

Irridu nkomplu nagħtu lil uliedna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin l-aqwa għodod biex jimirħu kemm jifilħu fil-qasam edukattiv. L-inawgurazzjoni taċ-Ċentru tar-Riżorsi ġdid fl-MCAST fil-jiem li għaddew hija prova mhux biss ta’ kemm il-Gvern Laburista għandu għal qalbu l-investiment fl-edukazzjoni ta’ uliedna iżda wkoll kemm fl-aħħar snin għarafna nużaw bl-akbar għaqal il-Fondi li pajjiżna rnexxielu jikseb mill-Unjoni […]

FUTUR SABIĦ GĦAX DAK LI NWEGĦDU NWETTQUH

Għandna tassew għax inħarsu ‘l quddiem lejn ir-Rebbiegħa li tibda f’inqas minn xahar ieħor għax din tista’ tfisser għal pajjiżna, żmien sabiħ ta’ kwalia ta’ ħajja aħjar jekk kemm-il darba l-elettorat Malti u Għawdxi jerġa jislifna l-fiduċja tiegħu għal perjodu ta’ ħames snin oħra. It-tħabbira tal-elezzjoni ġenerali tas-26 ta’ Marzu ġabet magħha reazzjoni pożittiva ħafna mill-poplu […]

PROĠETTI FIL-ĦAMES DISTRETT

Differenza bejn Gvernijiet Laburisti minn dawk immexxijja mill-Partit Nazzjonalista dejjem kienet li amministrazzjoni Laburista tqis il-Manifest Elettorali li bih tkun rebħet il-fiduċja tal-poplu biex tmexxi l-pajjiż bħala dokument ewlieni li fuqu tkun ibbażata il-ħidma kollha tal-gvern. Tant hu minnu dan li sa mill-ħatra tal-Gvern Laburista f’Marzu tal-2013, inħatar saħansitra Ministru li kellu r-responsabbilta li jara […]