Entries by

Chamber of Engineers 30th Annual Conference

“Engineers have a unique ability to identify opportunities.” Engineering the future – that is our collective responsibility. The choices we make today shall forge the quality of the future. The effects of tomorrow’s world are the results of what we decide to achieve and how we act from now. Over and above the legal definition […]

Il-Ħarsien għall-Ħaddiema Kollha

Is-saħħa u s-sigurtà trid tiġi osservata f’kull post tax-xogħol irrispettivament mit-tip ta’ xogħol li jkun qed isir. Ix-xogħol huwa parti integrali minn ħajjitna fejn inqattgħu parti sostanzjali mill-ħin tal-ġurnata tagħna. Għalhekk kull min iħaddem għandu l-obbligu li joffri ambjent ta’ xogħol sigur lill-ħaddiema tiegħu. Mill-banda l-oħra, kull ħaddiem għandu d-dmir jissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà tiegħu […]

Occupational Safety and Health Summit Speech – Stockholm 2023

I wish to thank the Swedish Presidency for this opportunity to discuss occupational health and safety. It is indeed my pleasure to participate in this roundtable discussion, which provides an opportunity for us decision-makers to meet and exchange our views and ideals, while exploring ways that may lead towards a common vision and a shared […]

Workers have the right to health and safety at work

No worker, in any sector, field or firm, should go to work and have his or her life or health placed at a level of unacceptable risk. This cardinal principle ties in perfectly with our economic view built on full and quality employment as a cornerstone of levelling up and the route to unlocking better […]

Il-ħaddiem f’qalbna

Il-kredu tagħna huwa wieħed soċjalista li jistrieħ fuq il-pedament sod tal-ġustizzja soċjali. Għalina, l-ħaddiem, bhal Malta, dejjem jiġi l-ewwel u qabel kollox. Jumejn ilu, fakkarna l-65 anniversarju minn meta, fil-28 ta’ April 1958, il-ħaddiema Maltin ipprotestaw kontra l-ħakma tal-gvern kolonjali Ingliż fil-ġlieda tagħhom għall-ħobż u l-ħelsien. Għada niċċelebraw Jum il-Ħaddiem. Fil-qofol ta’ dawn l-avvenimenti kbar […]

BIDLIET MEĦTIEĠA

Meta l-elettorat jafda t-tmexxija tal-pajjiż f’idejn partit politiku ikun qed jistenna li jkollu Gvern li jieħu d-deċizjonijiet fl-aħjar interess tal-pajjiż. Kull politiku li jkun fdat bit-tmexxija ta’ settur partikolari fl-amministrazzjoni pubblika jkollu quddiemu deċiżjonijiet li jrid jieħu ta’ kuljum. Wara kull bidla li trid isseħħ ikun hemm il-ħsieb, ir-riċerka, il-konsultazzjoni u t-tfittxija għal dak li […]

Riforma li qatt ma saret qabel fis-settur tal-kostruzzjoni

Din hija l-ewwel darba li qed inniedu qafas lejn liċenzjar sħiħ ta’ dawk kollha li jaħdmu fis-settur tal-kostruzzjoni biex naġġornaw il-mod kif jaħdem. Proċess ġdid u meħtieġ li se jkun pass importanti għall-pajjiż, għas-settur innifsu u n-nies inġenerali. Qed ngħaddu messaġġ ċar u b’saħħtu li min mhux lest li jaħdem kif suppost mhux se jkun […]

MNEDIJA KONSULTAZZJONI PUBBLIKA DWAR IL-LIĊENZJAR TAL-KUNTRATTURI

Insaħħu r-regolamentazzjoni fis-settur tal-kostruzzjoni biex ikollna kwalità ogħola, jissaħħaħ l-infurzar u jkollna aktar serjetà fit-tħaddim ta’ dan is-settur. Għall-ewwel darba, se tkun qed tiġi introdotta liċenzja għall-kuntratturi tal-kostruzzjoni. Dan huwa proċess ġdid li huwa meħtieġ u li se jirregola lil min jopera f’dan is-settur lil hinn mil-liġijiet ċivili u kriminali li għandna fis-seħħ diġà. Regolamenti […]

KWALITÀ AQWA

Kulħadd qed jitkellem dwar il-bidla fil-klima. Sas-sena 2050 għandna miri ċari li jridu jintlaħqu. Jeħtieġ li jkollna ekonomija u attivitajiet li jwasslu għal inqas emmissjonijiet. Filwaqt li nitkellmu dwar dan qajla nirrealiżżaw li 40% tal-enerġija li tintuża fl-Ewropa hija marbuta ma’ attivitajiet fid-djar u fil-bini li aħna nużaw ta’ kuljum. Dan ipoġġilna l-isfida li mhux […]