Entries by

DIFFERENZA SKJETTA FID-DIREZZJONI EKONOMIKA TAL-PAJJIŻ

Direzzjoni ekonomika li biha rnexxielna kull sena nagħtu żidiet sostanzjali lill-pensjonanti. Fl-aħħar jiem fil-Parlament iddiskutejna l-abbozz ta’ liġi li se jkun qed jimplimenta l-bosta miżuri li kienu tħabbru fil-budget ta’ Ottubru li għadda filwaqt li miżuri oħra li ma kellhomx bżonn approvazzjoni mill-Parlament daħlu fis-seħħ, jew mill-għada tal-budget jew mill-1 ta’ Jannar li għadda. Kelli […]

Our Green & Digital Future

As unprecedented as it was, the economic growth experienced in these last eight years did not restrict us solely to short-termism. Making the country ‘future-proof’ was a topic often mooted but maybe rarely described. This seemingly simple idea entails equipping Maltese society, the economy and the infrastructure around us in its wider sense, with a […]

Il-Futur f’Ekonomija Ħadra u Diġitali

Kulħadd jaqbel li t-tkabbir ekonomiku li kellna f’pajjiżna f’bosta mill-aħħar disa’ snin kien wieħed bla preċedent. Minkejja dan bħala politiċi għandna r-responsabbilta li naraw lil hinn mill-ġid miksub minn dan it-tkabbir imma nħarsu ‘l bogħod u niżnu f’se jkunu l-ħtiġijiet tal-pajjiż fil-futur. Irridu li s-soċjeta Maltija, l-ekonomija u l-infrastruttura fis-sens wiesgħa tagħha jkunu reżiljenti biżżejjed […]

Rispett lejn kulħadd f’Soċjetà Inklussiva

  Malta għamlet passi kbar ‘il quddiem fil-mixja tagħna lejn aktar drittijiet ċivili. Drittijiet li inksibu tul is-snin lejn aktar ugwaljanza bejn is-sessi u anke bejn persuni ta’ orjentazzjonijiet sesswali differenti. Fl-aħħar snin rajna bidliet kbar fil-liġijiet li taw drittijiet li qabel konna narawhom xi ħaġa li diffiċli biex niksbu. Drittijiet li ġabu magħhom bidliet […]

Infasslu l-futur

It-tmexxija ta’ Robert Abela imbarkat fuq programm b’saħħtu ta’ riformi f’pajjiżna. Is-sentejn ta’ tmexxija ta’ Robert Abela kienu karatterizzati minn deċiżjonijiet u ħidma bla waqfien. Tmexxija li kellħa tiffaċċja diversi sfidi kbar li kienu jeħtieġu għażliet diffiċli u ta’ responsabbilità kbira. Għażliet li riedu jiżguraw li filwaqt li nieħdu ħsieb is-saħħa tan-nies ridna wkoll naraw […]

Decisive times for Europe

As the shadow of the presidential election in France looms large over the European political debate, the French presidency of the Council of the European Union kicked off on New Year’s Day. The setting makes for a rather short scenario with a slightly political tinge but it may not necessarily be enough to meet the […]

Ready for 2022 and its challenges

We have entered 2022 with a list of challenges not limited to the latest wave of the Covid-19 pandemic which is raging throughout the whole of Europe and the rest of the world. Europe is classified by the World Health Organisation as now being the epicentre of the Omicron virus wave and Malta is not being […]

LESTI GĦALL-ISFIDI TAS-SENA 2022

Fil-bidu ta’ Jannar tal-2020 l-Prim Ministru Robert Abela ħa t-tmun tat-tmexxija ta’ pajjiżna. Kienu żminijiet b’ċirkustanzi diffiċli. Waqt li kien qed jieħu l-ġurament tal-ħatra bdejna nisimgħu aħbarijiet dwar kif il-Coronavirus beda jinfirex fi bliet Ċiniżi u anke waslu l-ewwel każijiet fl-Ewropa u fl-Istati Uniti tal-Amerika. Minn dakinhar, l-istorja jafha kulħadd u d-dinja bdiet tħabbat wiċċha […]

EU Funds for Resilience and Sustainability

The year could barely end on a better note as in the last days we have signed the agreement that enabled Malta receive the the first tranche of funds under the Recovery and Resilience Facility. This first payment of €41 million which arrived on Friday, will enable our country to set in motion the plan […]

JASAL MALTA L-EWWEL PAGAMENT TA’ €41 MILJUN MILL-FOND EWROPEW GĦALL-IRKUPRU U R-REŻILJENZA

Fl-aħħar jiem iffirmajt f’isem il-Gvern Malti il-ftehim finanzjarju li bih Malta ser tirċievi għotja ta’ ftit inqas minn €320 miljun mill-Fond Ewropew għall-Irkupru u r-Reżiljenza magħruf bħala Next Generation EU. Għan-naħa tal-Kummissjoni Ewropea iffirma l-Kummissarju għall-Ekonomija Paolo Gentiloni. Propju ftit jiem biss wara dan l-iffirmar, wasal Malta l-ewwel pagament ta’ €41 miljun minn dan il-fond […]