Entries by

,

Towards Energy Efficiency Financing

Climate Challenges and Opportunities for Real Estate: Time for Action Bank of Valletta – 24th January 2023 Today’s event was truly an important one. An excellent initiative at the right time. I recall meeting Kenneth Farrugia at the beginning of his tenure as CEO. It is encouraging to see that Bank of Valletta have grasped […]

Rispett lejn l-istituzzjonijiet

Il-Gvern Laburista,  minkejja l-ħafna sfidi, wettaq riformi kbar biex jisaħħu l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna. Biddel il-mod kif jinħatru l-membri tal-Ġudikatura minkejja li sa ftit tas-snin biss ilu kienu jinħatru biss skont ir-rieda tal-Prim Ministru u ma kienx hemm mekkaniżmu indipendenti li jwassal għal dawn il-ħatriet. Kienu minn kienu dawk li okkupaw karigi fil-Ġudikatura u f’istituzzjonijiet oħra, […]

Ħidma favur titjib fil-kwalità fil-qasam tal-ippjanar u l-kostruzzjoni

Bħala gvern irridu naċċertaw li min joffri is-servizzi f’dan il-qasam jkollu l-kompetenzi u l-permessi meħtieġa biex iwettaq ix-xogħol. Is-settur tal-ippjanar u l-kostruzzjoni f’pajjiżna evolva matul is-snin. Huwa fatt magħruf li s-settur tal-kostruzzjoni huwa settur li jħalli diversi impatti fuq pajjiżna. Għaldaqstant, irridu nindukrawh filwaqt li narawh jaħdem f’qafas regolatorju aktar b’saħħtu li jirrispetta lil dawk […]

Ħniena Ġusta

Soċjetà b’saħħitħa ma titkejjilx biss mill-ġid materjali. Anke jekk il-ġid materjali huwa essenzjali għal soċjetà b’saħħitħa. Iżda hemm kejl ieħor li jiddistingwi poplu minn ieħor: is-Solidarjetà li l-poplu juri ma’ dawk fil-bżonn. Lejn il-bidu tal-Papat tiegħu, Papa Franġisku tkellem dwar ‘’il-globalizzazzjoni tal-indifferenża’’.  Dan għamlu f’kuntest ta’ nuqqas ta’ ħarsien globali f’soċjetajiet avvanżati ma dawk l-aktar […]

Soċjetà li tħobb u tagħder

Dalwaqt l-Istrina. Il-Maltin u l-Għawdxin jikkontribwixxu bi ħġarhom. Jinġabru flejjes kbar, għal kawża ġusta. Meta titħabbar somma sabiħa, kif dejjem ikun il-każ, kulħadd kelma waħda: Aħna poplu li joffri solidarjetà ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn. Hemm bżonn, madankollu, li minn żmien għal żmien, nirriflettu dwar jekk aħniex solidali s-sena kollha – u b’solidali ma nifhmux biss […]

Higher financing opportunities for energy-efficient buildings

The topic of energy in the past few weeks and months has been very topical, particularly from the political and economic facets. We have all noticed the debates across the EU and how the impact of energy prices affects our economies. We are at an exciting juncture. Yet we need further messages of stability and […]

The Time for Action is Now

The MEDPOWER2022 conference organised by The Foundation for Innovation and Research – Malta, has been an excellent opportunity to exchange ideas, and chart the way forward, with experts in the field of Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion – namely engineers, researchers, scholars, and technicians as well as companies and private ventures. The focus of […]

Investing in Urban Sustainable Regeneration

The Ministry for Public Works and Planning always welcomes initiatives and events that serve as a platform for information, debate, and an exchange of best practices. It is precisely for this reason that I was delighted to be invited and be part of an excellent panel of speakers at the First International Built Heritage Conference […]

Putting our beliefs into practice

The Labour Party is a progressive political organisation founded on social democratic principles, striving for an inclusive society which provides employment for everyone, ensures social justice, and whose state is measured by the progress of its most vulnerable members. The budget for 2023 presented in the beginning of the week, epitomises this nature of the […]

Inkomplu nkunu qrib in-nies

Kemm ili attiv fil-politika dejjem emmint li l-kuntatt man-nies huwa l-aqwa mezz biex politiku jkun jista’ jifforma opinjoni dwar x’inhuma l-ħtiġijiet u l-preokkupazzjonijiet tagħhom u b’hekk wieħed ikun jista’ jaħdem u jirsisti biex jara li x-xewqat tan-nies jitwettqu. Nafu li din hija sfida kontinwa għaliex it-tmexxija tal-pajjiż ikollha quddiemha strateġija għall-pajjiż kollu u waqt li […]