Entries by

VOT BIEX INKOMPLU NURU FIDUĊJA

“F’dawn il-ftit ġimgħat li fadal sal-elezzjoni tat-8 ta’ Ġunju irridu nkomplu nisimgħu in-nies u nwasslulhom il-messaġġ tal-Partit Laburista” L-elezzjonijiet li qed nintalbu nipparteċipaw fihom fit-8 ta’ Ġunju li ġej huma mportanti ħafna għaliex huma opportunità biex b’fiduċja qawwija mill-poplu Malti u Għawdxi, l-Gvern Laburista jkun jista’ jkompli miexi fit-triq tal-progress, fit-triq tat-titjib tal-kwalià tal-ħajja ta’ […]

Presidenza tan-nies u għan-nies

Hekk stqarret li trid li tibqa’ magħrufa l-presidenza tagħha, n-Nutara Myriam Spiteri Debono fl-ewwel diskors uffiċjali tagħha hekk kif ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala l-11-il President tar-Repubblika ta’ Malta. Min bħali jaf mill-qrib lil Dr Spiteri Debono u jaf kemm dejjem kellha għal qalbha l-interess ta’ dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjeta, ma jibqagħlu l-ebda dubju li l-President […]

Tmiem ta’ Presidenza

Grazzi President George Vella u Sinjura Vella tal-impenn tagħkom. Il-poplu Malti japprezza u jirrikonixxi ħidmietkom. Il-festa ta’ San Girgor tigi ċċelebrata l-ewwel Erbgħa ta’ wara l-Għid. Hija festa bi tradizzjoni antika ħafna u li għandħa rabta kbira maż-Żejtun. Għall-President George Vella u s-Sinjura Miriam Vella, it-tnejn miż-Żejtun żgur li jafu sewwa din il-festa iżda din […]

MALTA TIBQA’ TIRNEXXI

Ir-riżultati li qed jikseb pajjiżna fil-qasam ekonomiku huma sinjali ċari ta’ suċċess. Huma sinjali li jkomplu jagħtu kuraġġ biex pajjiżna jibqa’ jattira l-investiment u fiduċja ekonomika biex jibqa’ jinħoloq il-ġid. Fit-tbassir ekonomiku tagħha għax-xitwa, l-ekonomisti tal-Unjoni Ewropea qalu li qed jirrevedu ‘l fuq it-tbassir għall-andament tal-ekonomija Maltija meta jitqabbel mat-tbassir tal-Ħarifa f’Novembru li għadda. Il-Kummissjoni […]

Prosperity for next generations

This is an article about the future. But first, let us remember the past. As I have been entrusted with new ministerial responsibilities, I find myself reflecting on the challenges and opportunities encountered so far and what lies ahead. As we stand at the threshold of a future filled with opportunities, let us remember that this year, […]

Nagħmlu l-aqwa użu mill-artijiet pubbliċi

8,000 metru kwadru ta’ spazji miftuħa f’żoni urbani L-art fil-Gżejjer Maltin minn dejjem kellha valur għoli ħafna minħabba l-popolazzjoni numeruża għad-daqs ta’ pajjiżna. Fl-aħħar snin, il-valur tal-art kompla jgħola ‘l fuq b’mod konsistenti minħabba li kien hawn domanda b’saħħitha fis-suq. Fid-dawl ta’ dan, il-mod kif tiġi immaniġġjata l-art pubblika sar aktar importanti minn qatt qabel. […]

Min għandu s-soluzzjonijiet

Id-diskussjoni politika f’pajjiżna, aktar ma jgħaddi z-zmien, aktar turi b’mod ċar min jista’ joffri l-aħjar soluzzjonijiet għal pajjiżna. Il-passat riċenti jurina biċ-ċar min jista’ joffri l-aħjar formola għal pajjiżna biex ikompli jikber ekonomikament, jibqa’ pajjiż mimli opportunitajiet u fuq kollox pajjiż li jkompli jaħdem biex itejjeb il-livell tal-għajxien tal-poplu tiegħu. Jekk wieħed iħares ftit tas-snin […]

Kapitlu Ġdid

Id-dover tagħna fil-politika huwa li nfasslu l-passi li jeħduna lejn il-futur. Li nagħmlu għażliet li jħejjuna għal dak li ġej, filwaqt li nwettqu dak meħtieġ biex inwieġbu għar-realtajiet tal-preżent. Dawn l-għażliet għandhom ikunu mnebbħa mill-viżjoni politika tagħna. Mill-ideali li nħaddnu, mill-ħsieb politiku li jiddistingwina. Fl-għażliet tagħna, f’dak li fassalna qabel l-aħħar elezzjoni, il-miżuri li qegħdin […]

ĦIDMA QRIB IL-KUNSILLI LOKALI

Illum hawn qbil ġenerali li l-Kunsilli Lokali ġabu bidla pożittiva fil-lokalitajiet Maltin u l-Għawdxin. Ħafna jaqblu wkoll li forsi wasal iż-żmien li nagħmlu l-bidliet li hemm bżonn biex il-kunċett ta’ gvern lokali ikompli jissaħħaħ u jekk ikun il-bżonn, jinbidel għall-aħjar. Imma mingħajr l-ebda dubju, li sakemm għandna s-sistema li għandna bħalissa, huwa importanti ħafna li […]

Il-Kelma mal-Elettorat

“Dħalt għal dan l-inkarigu b’impenn kbir biex il-kelma li tajna lill-elettorat inżommuha.” F’Marzu tal-2022, il-Partit Laburista reġa’ ingħata mandat ieħor b’saħħtu mill-poplu sabiex ikompli jmexxi lill-pajjiżna. Il-fiduċja li ntweriet fina qiegħda tissarraf f’riżultati pożittivii mill-Gvern. Se nkomplu nżommu kelmtna mal-elettorat billi nwettqu dak li wegħedna. Fid-dawl ta’ x’qed jiġri madwarna, dan jitfa’ fuqna responsabbiltà akbar, […]