Entries by

Riforma li qatt ma saret qabel fis-settur tal-kostruzzjoni

Din hija l-ewwel darba li qed inniedu qafas lejn liċenzjar sħiħ ta’ dawk kollha li jaħdmu fis-settur tal-kostruzzjoni biex naġġornaw il-mod kif jaħdem. Proċess ġdid u meħtieġ li se jkun pass importanti għall-pajjiż, għas-settur innifsu u n-nies inġenerali. Qed ngħaddu messaġġ ċar u b’saħħtu li min mhux lest li jaħdem kif suppost mhux se jkun […]

MNEDIJA KONSULTAZZJONI PUBBLIKA DWAR IL-LIĊENZJAR TAL-KUNTRATTURI

Insaħħu r-regolamentazzjoni fis-settur tal-kostruzzjoni biex ikollna kwalità ogħola, jissaħħaħ l-infurzar u jkollna aktar serjetà fit-tħaddim ta’ dan is-settur. Għall-ewwel darba, se tkun qed tiġi introdotta liċenzja għall-kuntratturi tal-kostruzzjoni. Dan huwa proċess ġdid li huwa meħtieġ u li se jirregola lil min jopera f’dan is-settur lil hinn mil-liġijiet ċivili u kriminali li għandna fis-seħħ diġà. Regolamenti […]

KWALITÀ AQWA

Kulħadd qed jitkellem dwar il-bidla fil-klima. Sas-sena 2050 għandna miri ċari li jridu jintlaħqu. Jeħtieġ li jkollna ekonomija u attivitajiet li jwasslu għal inqas emmissjonijiet. Filwaqt li nitkellmu dwar dan qajla nirrealiżżaw li 40% tal-enerġija li tintuża fl-Ewropa hija marbuta ma’ attivitajiet fid-djar u fil-bini li aħna nużaw ta’ kuljum. Dan ipoġġilna l-isfida li mhux […]

,

Towards Energy Efficiency Financing

Climate Challenges and Opportunities for Real Estate: Time for Action Bank of Valletta – 24th January 2023 Today’s event was truly an important one. An excellent initiative at the right time. I recall meeting Kenneth Farrugia at the beginning of his tenure as CEO. It is encouraging to see that Bank of Valletta have grasped […]

Rispett lejn l-istituzzjonijiet

Il-Gvern Laburista,  minkejja l-ħafna sfidi, wettaq riformi kbar biex jisaħħu l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna. Biddel il-mod kif jinħatru l-membri tal-Ġudikatura minkejja li sa ftit tas-snin biss ilu kienu jinħatru biss skont ir-rieda tal-Prim Ministru u ma kienx hemm mekkaniżmu indipendenti li jwassal għal dawn il-ħatriet. Kienu minn kienu dawk li okkupaw karigi fil-Ġudikatura u f’istituzzjonijiet oħra, […]

Ħidma favur titjib fil-kwalità fil-qasam tal-ippjanar u l-kostruzzjoni

Bħala gvern irridu naċċertaw li min joffri is-servizzi f’dan il-qasam jkollu l-kompetenzi u l-permessi meħtieġa biex iwettaq ix-xogħol. Is-settur tal-ippjanar u l-kostruzzjoni f’pajjiżna evolva matul is-snin. Huwa fatt magħruf li s-settur tal-kostruzzjoni huwa settur li jħalli diversi impatti fuq pajjiżna. Għaldaqstant, irridu nindukrawh filwaqt li narawh jaħdem f’qafas regolatorju aktar b’saħħtu li jirrispetta lil dawk […]

Ħniena Ġusta

Soċjetà b’saħħitħa ma titkejjilx biss mill-ġid materjali. Anke jekk il-ġid materjali huwa essenzjali għal soċjetà b’saħħitħa. Iżda hemm kejl ieħor li jiddistingwi poplu minn ieħor: is-Solidarjetà li l-poplu juri ma’ dawk fil-bżonn. Lejn il-bidu tal-Papat tiegħu, Papa Franġisku tkellem dwar ‘’il-globalizzazzjoni tal-indifferenża’’.  Dan għamlu f’kuntest ta’ nuqqas ta’ ħarsien globali f’soċjetajiet avvanżati ma dawk l-aktar […]

Soċjetà li tħobb u tagħder

Dalwaqt l-Istrina. Il-Maltin u l-Għawdxin jikkontribwixxu bi ħġarhom. Jinġabru flejjes kbar, għal kawża ġusta. Meta titħabbar somma sabiħa, kif dejjem ikun il-każ, kulħadd kelma waħda: Aħna poplu li joffri solidarjetà ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn. Hemm bżonn, madankollu, li minn żmien għal żmien, nirriflettu dwar jekk aħniex solidali s-sena kollha – u b’solidali ma nifhmux biss […]

Higher financing opportunities for energy-efficient buildings

The topic of energy in the past few weeks and months has been very topical, particularly from the political and economic facets. We have all noticed the debates across the EU and how the impact of energy prices affects our economies. We are at an exciting juncture. Yet we need further messages of stability and […]