L-istħarriġ tal-Istatistika Ewropea dwar id-Dħul u l-Kundizzjonijiet tal-Ħajja (EUSILC) 2021 irrapporta li 59.5% tad-djar kollha abitati f’Malta u Għawdex kienu jew appartamenti jew maisonettes, filwaqt li 35.8% kienu djar semi-detached jew terraced houses. Din l-istatistika tindika li l-maġġoranza tar-residenti f’Malta jgħixu f’residenzi li huma aċċessibbli minn spazji komuni li r-responsabbiltà tal-manteniment tagħhom tinqasam b’mod ugwali bejn is-sidien tad-diversi unitajiet separati.

Minħabba dawn iċ-ċirkustanzi hemm bżonn liġi li tirrifletti din ir-realtà fejn mhux l-ewwel darba li nħolqu konflitti u tilwim bejn ir-residenti fuq ħaġa jew oħra, u huwa propju għalhekk li f’pajjiżna għandna liġi tal-kondominji biex tindirizza dawn it-tip ta’ problemi. Għaldaqstant bħalissa fuq din il-liġi li ilha fis-seħħ mis-sena 2000, inbeda proċess ta’ reviżjoni biex l-amministrazzjoni tal-kondominji tiġi aġġornata.

Tajjeb li nsemmu li bħalissa, skont l-Att dwar il-Condominia, għandu jinħatar amministratur meta jkun hemm aktar minn tliet appartamenti fl-istess binja. Jekk tali ħatra ma jkunx hemm qbil dwarha, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta għall-arbitraġġ, u l-amministratur jinħatar mill-Arbitru. Skont l-istess Att, ta’ min isemmi wkoll li kwalunkwe sid ta’ appartament jew maisonette f’kondominju, qatt ma jista’ jirrinunzja  għall-pussess tiegħu tal-partijiet komuni u għaldaqstant, l-ispejjeż kollha relatati mal-manutenzjoni, preservazzjoni u tiswijiet għandhom jinqasmu bejn is-sidien kollha.

llum f’pajjiżna għandna numru ta’ nies li qed joffru servizz bħala amministraturi b’mod professjonali u l-mod kif dan il-qasam għandu jiġi regolat. Apparti minn hekk għandek numru ta’ żviluppi anke fil-modi kif kienet inkitbet il-liġi; pereżempju l-voti li jkollhom is-sidien meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet dwar il-partijiet komuni. Kwistjonijiet oħra li nħolqu anke permezz ta’ sentenzi konfliġġenti fil-mod kif kienu qed jitħarsu d-drittijiet ta’ propjetà mill-att tal-kodiċi ċivili għal mod kif ġew introdotti fil-liġi tal-condominia.

Il-Gvern qed janalizza l-proċess ta’ konsultazzjoni li kien sar biex flimkien mas-sezzjoni tal-Kondominji u l-Immaniġjar tal-Bini fi ħdan l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA, il-liġi taqdi l-ħtiġijiet tal-lum. Huwa dritt ta’ kull bniedem li jgħix fil-paċi f’daru u f’ambjent xieraq u għalhekk tali emendi qed isiru biex fir-realtajiet tal-lum il-ġurnata, tirrenja l-armonija bejn familji differenti li jgħixu fl-istess binja. Inħares ‘il quddiem sabiex dan il-proċess ta’ reviżjoni jiġi konkluż u jiġu introdotti l-emendi neċessarji fi żmien qarib għal kwalità ta’ ħajja aħjar tal-familji tagħna.

Jekk tixtieq tikkumenta ibgħat messaġġ fuq [email protected]

 

The Chamber of Engineers organized the 29th Annual Engineering Conference Sustainable Development Goals: An Engineering Perspective. This conference addressed the challenges and opportunities that engineers are facing in order to achieve the goals in favor of sustainable development according to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. Among these we find the sanitation and supply of clean water, affordable and clean energy, industry and innovation, sustainable cities and communities, and responsible consumption and production.

“The change that the country wants to make towards an economy that is almost free of emissions is central to the development of the economic model of the future.”

As Minister of Public Works and Planning, it is refreshing to meet the engineering community at this moment. This event’s focus, justifiably, is on Sustainable Development, and the timing couldn’t have been better.  This is a golden opportunity for the engineering community and its stakeholders to come up with and discuss technical and engineering solutions to Contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs).

Engineers play a vital role in addressing basic human needs, alleviating poverty, promoting secure and sustainable development, responding to emergency situations, reconstructing infrastructure, bridging the knowledge divide, and promoting intercultural cooperation. We all have deadlines, expenses, targets, and competition. Yet the issue of sustainability is no longer a cliché mentioned by companies to look cool and contemporary. Like it or not, only those who adopt a sustainable business model will survive.

We must all understand social and environmental constraints and not just conform to financial necessities. When business or greed are allowed to lead in development, we face severe consequences, and today’s environmental woes are a case in point. As engineers, your profession has played and continues to play a critical role in the future of sustainable development. Whether building new products or working on technologies that will revolutionise our future, you are instrumental in designing, architecting, and devising how products, goods and services are delivered and consumed.

For development to be tenable, engineers must incorporate ‘sustainability’ into all the planning and engineering of products and projects. Technology is neither good nor bad in itself – it is how we apply it that determines whether balance is achieved. According to leading American engineering professor and author Bill Kelly: “social responsibility is not a new issue for the engineering profession. It is fundamental to defining engineering as a profession. Following the concept that the outward part of an engineer’s social responsibility affects public policy, the engineering profession is challenged today to help define social responsibility as part of defining the principles and practices of sustainable development.”

“… the time for action is now.”

Clearly, the time for action is now. We cannot safeguard our economic progress and momentum unless environmental protection is inbuilt into our decision-making process. This requires a paradigm shift in our approach to future development. We can no longer afford the business-as-usual approach. We need new methods and the reallocation of investments, particularly in innovation, research, and development in those areas where we need to improve most.

We must shift towards a green and inclusive economy, achieving equilibrium between environmental protection and economic development whilst ensuring that future growth is socially sustainable. This is even more necessary in these challenging times.

Let’s look at the construction and planning sectors in Malta, for instance. Malta’s Sustainable Development plan envisages the strengthening of how we look at our dwellings, how environmentally sustainable our houses are, how much heat they attract and retain, how humid they are and how many resources we can save if they are designed better. The Building and Construction Authority springs to mind here together with the whole real estate sector.

More importance to environmental impact and renewable energy aspects. Priority needs to be given to those projects whose operations are working towards carbon neutrality.  The whole real estate sector needs to up its game in this regard. Establishing the Building and Construction Authority in 2021 was an important milestone that marked our government’s commitment to bringing the necessary change forward. This authority is spearheading the creation of a construction eco-system, embracing good governance, policies and tailormade practices that support networking platforms promoting compliant and sustainable buildings.

The EPC certification shouldn’t be underestimated. Soon, the energy efficiency of a property and the size of a property’s carbon footprint will directly affect qualification for bank finance, and the cost of such financing for instance. Just think about that! One must recognise the inputs from engineers in the construction and property sector, for instance – and how much their insights and ability can help create greater awareness and develop energy-efficiency solutions in buildings.

Engineers must champion the drive for sustainable development in Malta. It would help if you pinpointed where there are things which need addressing. Engineers must also come up with practical solutions. Your skills and knowledge are very much needed to help expedite the country’s sustainability challenges. There are processes where the role of a warranted engineer should be mandatory by law, so your say as a professional is essential – especially on some issues concerning construction, manufacturing and projects affecting public health and safety. This a discussion that I intend to carry out with the Chamber of Engineers.

We need to see more engineers in government institutions and authorities and those key economic sectors where your expertise will make all the difference. This is a time which we can consider as an opportune moment for the engineering profession to change a challenging situation into an opportunity for growth. But we also need to make sure that along the way we shall have, at the technical and professional levels, the right competencies ready to take-up these challenges. Capacity building is also a priority. The Engineering Profession  needs to be promoted further. People must be made more aware about engineering projects, learn more about the Chambers’ work and events and get to know its members. The younger generations need to be made aware of the opportunities that this profession offers.

Malta cannot succeed in its 2050 UN Sustainable Development Goals target without the help of engineers. One expects to see more participation of engineers not only in industry and business but also in the regulatory sector. We look at the engineering community for ideas, guidance, and vision. Your profession can help create new opportunities for retrofitting existing buildings to become more energy efficient.

We need engineers to ensure that our country continues to enjoy safe, clean water (Goal 6) and sanitation for all, help source out sustainable energy sources (Goal 7), and develop resilient infrastructure (Goal 9) and liveable cities (Goal 11).

Contingency planning against the risks of natural disasters and climate change is also an essential part of Goal 11. Engineers are key in designing and building resilient and sustainable infrastructure for our cities. The transition to a low-carbon economy is central to Malta’s future economic development model. A low-carbon economy can be a win-win situation for all those concerned. Achieving these targets will need integrated engineering solutions that provide resilient infrastructure, sustainable energy, and access to the latest communication technology.

There’s quite a lot to do, as you can see. The government has ambitious plans and acknowledges that it needs to set the pace and act as a role model. Businesses and professionals are expected to take advantage of favourable economic policy towards low-carbon investment, which in turn shores up the competitiveness of the country and contributes to lower emissions and improved air quality and health benefits.

Malta’s vision is to align itself with the pace the EU intends to take. The European economy must make drastic cuts in emissions which will see a reduction of up to 80% from 1990 levels by 2050. Such cuts will be progressive, with interim reduction targets of 40% and 60% by 2030 and 2040, respectively; this can only be possible without fundamental changes in consumption and production patterns and improved utilisation of resources which are already integrated into the modus operandi by other sectors, not least energy, transport, buildings, industry, and agriculture.

Meeting all the sustainable Development Goals is quite a tall order for any country, not least a small island like ours. We must muster all our human talents and professions, bringing all hands on deck to ensure we don’t miss the boat. This event offers us the opportunity to learn about the work in the various fields affecting sustainability, discover what other European states are doing, and follow in their footsteps. At the same time, we will discuss how the engineering profession can help make a difference in this world.

I congratulate the Chamber of Engineers on its effort to become a stronger beacon for the engineering profession in Malta. Malta recognises the hard work and dedication of the engineering community. Coincidentally, I take the opportunity to commend Ing. Michelle Cortis, who this month was elected to the Executive Board of the Federation of Professional Engineers, which gathers leading engineering bodies in Europe. The Chamber of Engineers offers hope for future generations, and I am most happy to collaborate with you to help make our future greener and more carbon-neutral!

Bridging the gap between practicality and art, the exhibition celebrates everything the Faculty of the Built Environment does at the University of Malta.

I have been particularly fascinated by the Society of Architecture and Civil Engineering Students ever since the very first time I came across this student organization.

SACES is vibrant and creative; the organization works, and the passion behind its drive augurs well for Malta’s architecture and, indeed, the entire local construction field.

This exhibition offers the opportunity for our university students to showcase their work to their colleagues and the public. It presents their skills and talent, supplying fresh and innovative ideas for our built environment. It is of utmost importance to SACES that works such as these are experienced by the public, as they represent highly relevant issues, as well as practical, creative solutions which lie at the very essence of the architect’s professional calling.

These projects represent students’ ideals when rethinking and designing our spaces. Once they set out to work in the profession, they will help bring about the much-needed change in how our built environment is developing. Events such as these offer an opportunity for the creativity of students to be communicated to society through designs, sketches, digital graphics, and architectural models. Students are given the opportunity to display their upcoming interpretation of spaces and structures, and what ambitions there are for the world we live in.

During my visit, I was happy to notice the emergence of eco-friendly architectural ideals and sustainable projects as a mainstream drive. The need to reduce our carbon footprint is no longer a cliché but the only way we can survive as geographically vulnerable islands. We can only continue to exist if we develop an innovative, sustainable, and carbon-neutral construction sector. The government is committed to these aims.

____________________________________________

 

Dear Students,

As future architects, you take on the responsibility to create projects that respect the spatial realities of their immediate neighbourhood; you need to weigh every project’s design and aesthetical impact and take decisions that deliver carbon-neutral solutions. I encourage you to create and work on projects that make them feel proud.

Create milestones, not eyesores.

It sounds like a tall order, but it’s the only way to go.

Preserve your sense of professional pride and steer away from greed; above all, work to preserve your country’s historical and environmental heritage. Your professional insight is of the essence to discern what should be submitted for construction planning approval purposes or not. This is your call as architects; people look up to your profession for direction. Let’s steer our construction sector to greener and more attractive postures. Your help is crucial.

Construction should be about making people’s lives better. However, sadly, our news media is often riddled with stories that demonize development. This type of reporting is most often unfair and incorrect, yet one must acknowledge that people out there have had enough of mediocrity. Some developers, industry professionals, and workers are disregarding the law and disrespecting their neighbouring communities. All this places the entire building and development sector in a negative light, which is unfair for the many hardworking professionals and tradespeople who give their absolute best.

Construction and planning are your future livelihood, and we need your ideas and energy to help us develop solutions and new ideas. This is why the Architecture Student EXPO offers more than just hope. We may be an island, but our insularity is no limit to our potential. Architects must take the lead and function as catalysts for change in the sector. In every SACES member, I see an opportunity for our country.

It is reassuring to see our future professionals studying and gearing up to develop functional and aesthetically pleasing projects – as well as ecologically sustainable ones. We need more creative architects and civil engineers in Malta. We need to innovate and become more akin to our European partners in this regard. For instance, our architects can learn a lot from their German, British, Italian and Spanish peers.

However, dear students, a degree is never the end of the line. There is always room for advancement, and I encourage practising architects – even the most experienced ones – to pursue a regime of continuous professional education. Updating one’s skills through structured training and, and why not, acquiring new ones, is the hallmark of the new reality which affects all sectors of our economy, as it does with other professions. Why should architects be any different?

Architects in Malta should keep abreast with the latest technological advancements, use of new, renewable materials, design styles, and building practices if we are to succeed and win tomorrow’s challenges.

We cannot afford to repeat the misgivings of the recent and not-so-recent history where construction and planning are concerned.

____________________________________________

The Architecture Student EXPO is a celebration of everything the Faculty for the Built Environment does at the University of Malta, and I commend them for their work. SACES is a shining example of how our students can put into practice what they learn and adapt from other countries’ success stories. This is the way to go. The more initiatives of this type there are, the better.

I encourage everyone to support our students as they are an essential partner in our collective effort to make Malta’s future evermore successful.

Il-prattika tal-konservazzjoni hija bbażata fuq il-valuri offruti mir-riżorsi tal-wirt arkitettoniku għal individwi, gruppi, komunitajiet u gvernijiet differenti. Iżda x’nifmhu eżatt b’konservazzjoni? X’importanza għandha fil-valur kollettiv tas-soċjetà tal-lum? Mingħajr ma nidħol f’teknikalitajiet, nistgħu ngħidu li fl-aktar forma sempliċi, l-konservazzjoni tinvolvi l-protezzjoni u l-manutenzjoni b’mod sistematiku u pjanat ta’ oġġetti, strutturi jew valuri li fil-kuntest storiku tagħhom, jixirqilhom rikonoxximent fuq bażi nazzjonali.

Dawn huwa propju dak li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi għadu kemm wettaq permezz ta’ investiment ta’ €600,000 fir-rinnovazzjoni tal-Pont ta’ Gomorino – ġawhra arkitettonika oħra fiċ-ċentru ta’ Malta li tlestiet fl-1900 bħala parti mill-estensjoni għal-linja tal-ferrovija li kienet topera f’Malta għal kwazi 50 sena.

Il-ħsarat li saru matul is-snin kienu konsiderovoli fosthom fejn tidħol l-istruttura nnifisha. Għalhekk ġie deċiż li jinqala’ l-wiċċ eżistenti kollu u jsiru l-pedamenti tat-triq li tgħaddi minn fuq dan il-pont. Sar ukoll it-tisħiħ tat-truf tal-parapett fejn tneħħa l-ħajt preċedenti u sar railing tal-ħadid adegwat biex tiżdied is-sigurtà filwaqt li xorta waħda tkun tista’ titgawda l-veduta.

Minn barra it-triq saret ukoll bankina ġdida biex tintuża minn dawk li jħobbu jmorru jimxu f’din iż-żona. Is-servizzi eżistenti ġew mgħoddija minn taħt l-istess bankina filwaqt li ġiet installata sistema ta’ dawl moderna u aktar effiċjenti. Tajjeb li nsemmu li dan ix-xogħol sar b’osservazzjoni kontinwa tal-pjanti oriġinali li fuqhom inbena dan il-Pont u li d-Dipartiment għandu f’arkivju ta’ pjanti kbir ġewwa Project House, il-Furjana.

Madankollu, l-importanza storika ma kinitx l-unika raġuni għala ntagħżel propju dan il-pont għal dan l-investiment. Il-pożizzjoni tiegħu bejn l-Imtarfa u l-Imdina ukoll kienet fattur importanti li ġie kkunsidrat minħabba l-fatt li dan il-pont joffri aċċessibiltà kemm għal karozzi kif ukoll għal min iħobb jmur jippassiġġa fl-akwati. Ma nistgħux ukoll ma nsemmux il-valur estetiku ta’ dan il-pont li jikkumplimenta l-ġmiel naturali tal-Wied tal-Għeriexem.

B’portafoll ta’ proġetti li jvarjaw minn dawk komunitarji sa dawk nazzjonali bħalma hu l-Malta National Park, id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed ikompli jkun ta’ servizz u qed iwettaq ħidma siewja madwar pajjiżna kollu. Għaldaqstant, nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti kif ukoll lil Kunsill Lokali tal-Imdina tal-kooperazzjoni fit-twettiq ta’ dan il-proġett.

Permezz ta’ proġetti ta’ dan it-tip irridu nkomplu nagħtu dehra ġdida lill-aktar opri arkitettoniċi ta’ pajjiżna biex jitgawdew mill-ġenerazzjonijiet futuri. Inħares ‘il quddiem għall-aktar impenn biex grazzi għall-entitajiet kollha li jaqgħu taħt il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, nkomplu nwettqu proġetti li jkomplu jtejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies.

 

Our actions today shall forge tomorrow’s future.

Meanwhile, our continued economic and physical well-being will depend on how much we succeed in learning from past mistakes, planning, adopting new working methods and embracing new technologies. Therefore, all stakeholders in the sector, including developers, professionals, contractors, tradesmen and investors, must work together towards these common goals. The need for a more innovative, sustainable and carbon-neutral construction sector has been highlighted over and over again. I underline the need for all stakeholders to elevate the importance of buildings’ aesthetics and how these should complement their surroundings while respecting Malta’s outstanding heritage.

During an evening event held at MUŻA by the Planning Authority,  it is was really encouraging to see the energy, drive and creativity of our future architects and participants in the Archivisit experience by the Society for Architecture & Civil Engineering Students (SACES); It is necessary we appreciate and celebrate some of Malta’s most outstanding architectural and spatial planning projects. Indeed, breakthrough works such as these underpin how much the construction sector can serve as a force for good in this country.

I also commend the winners of this year’s Malta Architecture and Spatial Planning (MASP) Awards. This award serves to give recognition to architects, interior designers, university students and any person who has made an outstanding contribution over the years through research, education, theory or practice of architecture and the built environment. A means of showcasing best practices. The spirit of this prize very much fits the type of future that the government envisages for this sector, one built on excellence and a positive contribution to society. Let these exemplary projects catalyze more positive change and serve as inspiration to others.

The government is working to secure our nation’s future in construction by investing in education at all levels, while empowering competent authorities such as the Planning Authority and the Building and Construction Authority to achieve their aims. Additionally, we are working on ways to educate the public about these authorities’ mission and purpose. We cannot succeed without public support. This understanding is necessary, as change is needed for a purpose, and this is for the common good.

Sterling HQ, San Gwann

The way forward is to help steer the Building & Construction industry towards adopting the necessary change in its processes and practices. A key to the success of this gradual process is the creation of greater awareness and improved education at all levels. There is a need to regenerate vocational subjects and recognize new skills, such as green jobs and technical professionals, as well as upscale and generate innovative practices and regulatory aspects to ensure that the sector moves on to new standards.

In an increasingly competitive and unstable world, Malta’s success in real estate and foreign direct investment will depend on how much we continue to raise local standards.

Future success will depend on how much we protect and improve our architectural heritage, the environment, and our community’s quality of life today. We cannot afford to get any of these three areas wrong.

Furthermore, we must continue to work towards a construction sector that works more harmoniously with the community – while showing good neighbourliness. We must work towards an industry that is less polluting to the environment, not just in terms of improved air quality and better ways of dealing with its waste, but also in terms of less noise pollution.

Affluence and economic growth are not enough. Malta needs to up its game where the quality of our living environment is concerned. We also understand that people need to enjoy nature and the outdoors, as these are essential qualities of a good and healthy standard of living. I believe that the Periti need to take the lead and give direction, not simply take the brief from your clients. People look up to you and your profession. Let’s steer our construction sector to greener and more attractive postures. Your input is crucial.

Our projects must prioritize aesthetics while respecting, as far as possible, our neighbourhoods.

Roof Garden – Valletta Design Cluster

Aesthetics come at a cost, yet yield unlimited value. We need less greed and more consideration for the aesthetical values of our buildings in respect of our country’s history and character, before it is too late. Our objective is for the construction sector to be better regulated, with improved laws on the licensing of contractors, as well as introducing building codes and measures to upgrade the skills of all workers in the industry.

The Planning Authority has been tasked with the update of the Strategic Plan for Environment and Development (SPED) and introduce new indicators to ensure that SPED is meeting its objectives to protect our country’s rural and urban environment.

The government is committed to ensuring that urban conservation areas (UCAs) are irrevocably defined, except for widening and including other sites in the scheme. The government plans to introduce a buffer zone around urban conservation areas so that there is a gradual change for the better in the aesthetics of our towns and villages. On the same lines, we are looking closely at scheduled second-tier buildings with new incentives to encourage owners to restore these buildings and open them to the public where possible.

When approving development permits, the responsible authorities must give more importance to environmental impact and renewable energy aspects.

At this stage, the Archivisit initiative by the Society for Architecture & Civil Engineering Students (SACES) comes to mind; this project augurs well for the future of the architecture profession in Malta. It shows that an active drive to learn and adapt from other countries’ success stories is the way to go. The more initiatives of this type there are, the better.

We may be an island, but our insularity is no limit to our potential. We cannot stay put, perpetuating old style and discarded work habits. We must get out of our comfort zone and look for more innovative ideas and technologies. We cannot afford to repeat the misgivings of the recent and not-so-recent history where construction and planning are concerned. We must act now.

We need to spearhead the creation of a construction eco-system, embracing good governance, policies and tailormade practices that support networking platforms promoting compliant and sustainable buildings.

We must ensure that any development is carried out with the least possible inconvenience to residents and the surrounding environment.

There is a lot of work to do, but I am determined to see it through and excited about our prospects. The Long-Term Renovation Strategy being put forward is a game-changer and is ambitious in its scope.

Imperial Residential Home, Sliema

The government is committed to leading by example, and this strategy manifests this commitment as it also focuses on achieving more energy-efficient systems in public buildings. We expect the private sector to follow suit.

We can make it by working together! Armed with our nation’s heritage, collective skills, vision and determination to bring about positive change, we are envisaging a quantum leap forward in construction and planning, which is a step towards a better quality of life for all.

Our commitments will not only help Malta strengthen its economic and environmental well-being but do much, much more.

It-tiżjin u ċelebrazzjonijiet fil-knejjes, toroq imlibbsa b’armar mill-ifjen, il-baned, il-brijju, l-ispettakli tan-nar. Dawn huma wħud mill-elementi ewlenin li jsawwru l-festa Maltija. Festi li huma tradizzjoni kbira fl-istorja u fil-kultura tagħna.

Tul is-snin, il-kalendarju ta’ pajjiżna tista’ tgħid li dejjem kien imfassal fuq il-festi. Kull festa ġġib magħha drawwiet partikolari li tista’ tgħid tiddistingwi waħda mill-oħra. Tradizzjonijiet li bdew snin twal ilu li tista’ tgħid issaħħew matul is-snin u komplew jiġbdu aktar nies lejhom.

Wara żewg sjuf li fihom, minħabba l-pandemija konna imċahhda mill-festi kif nafuhom u kif bosta jiehdu sehem fihom, din is-sena reġa’ kellna sajf mimli b’attività, kulur u dak kollu li jġibu magħhom dawn il-festi. Minn dak li segwejt, il-festi reġgħu ġibdu lin-nies u l-attendenza kienet mill-ġdid numeruża.

Iżda wara kull festa, x’hemm? Xi jwassal biex f’raħal jew belt ikollok għal festa, tnejn jew aktar? Huwa ċar li l-festi jiddependu mir-rieda u d-determinazzjoni ta’ nies li għal sena sħiħa jagħtu ħafna mill-enerġija u l-ħin tagħhom b’risq avveniment li jiġbed lil tant u joffri spettaklu u okkażjoni mill-aqwa lil bosta.

Il-festi isiru għaliex in-nies għadhom iridu li din it-tradizzjoni tibqa’ tgħix. Interessanti li matul is-snin kien hemm min f’teżi tiegħu kien ta x’jifhem li l-festi f’pajjiżna għad jispiċċaw. Għaddew aktar minn ħamsin sena minn meta dan ġie mistqarr iżda naħseb li din it-tradizzjoni kompliet tissaħħaħ.

Interessanti wkoll li matul is-snin il-kultura tal-festi mhux biss kompliet tikber fejn diġa kien hemm tradizzjoni qawwija ta’ festi iżda anke f’lokalitajiet relattivament ġodda li kibru riċentement, festi li kienu meqjusa żgħar, ħadu xejra differenti u kibru fl-attività li titwettaq.

Biex wieħed jagħmel dak kollu meħtieġ, jeħtieġ finanzjament sostanzjali. Dan ħafna minnu jseħħ grazzi għall-ġenerożita’ ta’ ħafna li jsostnu lil dawn il-festi finanzjarjament. Ta’ min wieħed jgħid, li l-organizazzjonijiet marbuta mal-festi, l-aktar il-baned, fl-aħħar snin bdew jibbenefikaw minn bosta skemi maħruga minn entitajiet varji tal-gvern li lkoll tawhom sostenn b’saħħtu u ġew finanzjati bosta proġetti fejjieda.

Fil-festi jibqa’ fundamentali il-volontarjat. Il-kumitati kollha marbuta mal-festa huma mmexxija minn persuni li b’mod altruist jagħtu l-ħin tagħhom fit-tmexxija tal-organizazzjonijiet kif wkoll għat-tħejjijiet kollha meħtieġa għall-festa. Naħseb li diffiċli tagħti valur monetarju għax-xogħol kollu li jsir biex jitlestew it-tħhejjiet kollha marbuta ma’ festa.

Ngħid għalija, il-parteċipazzjoni fl-organizazzjoni tal-festi sservi mhux biex bħala lok fejn wieħed jgħin fil-komunità fejn jgħix iżda mezz biex wieħed jitgħallem ħiliet ġodda. Insemmi it-tagħlim tal-mużika fil-każini tal-baned. Kemm ilhom jeżistu l-każini tal-baned f’Malta, it-tagħlim tal-mużika ingħata b’xejn lil dawk kollha li jagħżlu li jitgħallmu l-mużika. Dan serva mhux biss biex ikollhok bandisti tajbin iżda wkoll kien mezz kif jiġi popolizzat it-tagħlim tal-mużika u aktar setgħu jitgħallmu anke fiż-żminijijet meta t-tagħlim f’pajjiżna kien għadu limitat.

Minkejja dak kollu li rajna f’dan is-sajf wara n-nuqqas ta’ festi minħabba l-pandemija, bosta involuti fl-organizazzjoni tal-festi jgħiduli li hemm bosta sfidi li jridu jiġu ffaċċjati biex inżommu ħajja din it-tradizzjoni. Bosta jgħiduli li wara l-covid, kien hemm tnaqqis fin-numru ta’ bandisti. Dan qed iħalli effett li jista’ jigi rimedjat jekk aktar jitħeġġu jitgħallmu l-mużika u jkunu parti mill-baned.

Sfida ohra li jirrimarkawli hija l-ispiża tal-materjali marbut mal-pirotekonika li qed tiżdied sostanzjalment. Bħall-bqija ta’ affarijiet oħra li qed jogħlew minhabba kriżijiet internazzjonali, dan il-fatt wkoll iħalli impatt. Is-sagrifiċċji ta’ dawk li jaħdmu n-nar li jaħdmu fuq bażi volontarja, qed jaraw kif dan se jkun qed jaffettwa fil-manifattura fiż-żmien li ġej.

Restawr tal-Faċċata tal-Knisja tal-Qrendi

Il-ħidma għall-festi, l-aktar fil-preparamenti kollha, tiddependi minn kemm persuni jagħżlu li jkunu parti mill-organizazzjoni tagħhom u jagħtu mill-ħin tagħhom biex isir ix-xogħol kollu meħtieġ. Nemmen li għandu jingħata messaġġ b’saħħtu favur is-sostenn ta’ dawn it-tradizzjonijiet u jibqgħu jitħeġġu nies ta’ etaijiet differenti biex ikunu parti mill-ħidma marbuta ma’ din it-tradizzjoni Maltija.

Dak li qed naraw matul dan is-sajf huwa riżultat ta’ xogħol kbir li jsir hafna minnu wara l-kwinti. Huwa xieraq li nirringrazzjaw lil dawk kollha involuti tal-kontribut b’saħħtu li jagħtu biex din it-tradizzjoni Maltija tibqa’ ħajja. Minkejja l-isfidi, għandna nħarsu b’ottimiżmu u b’għaqal isir xogħol biex jingħelbu l-isfidi u b’hekk niżguraw li din it-tradizzjoni ma tintitilifx.

Bħala pajjiż irridu nilħqu l-mira tagħna li sas-sena 2050 pajjiżna  jsir carbon neutral. Dan ifisser li rridu naqqsu sostanzjalment l-emmissjonijiet li nikkawżaw. Iż-żmien huwa kontra tagħna u għalhekk irridu nżidu l-pass li bih immexxu l-affarijiet filwaqt li hemm bżonn ta’ kuxjenza akbar dwar dak li huwa meħtieġ.

L-attivitajiet tagħna ta’ kull jum jeħtiegu l-użu ta’ enerġija. Għandna bżonn l-enerġija elettrika kif wkoll diversi fjuwils oħra fid-djar, fuq il-postijiet tax-xogħol  u oqsma ohra. Biex nasslu għall-mira ta’ carbon neutral irridu naraw kif nużaw aktar enerġija rinovabbli, enerġija aktar nadifa jew innaqqsu l-volum tal-enerġija li jkollna bżonn.

Il-ħtiega li nimxu f’din id-direzzjoni b’aktar ħeffa ġejja wkoll mill-fatt li l-qagħda internażżjonali wasslet għal pressjonijiet fuq il-prezz tal-fjuwils. Il-fjuwils illum qed jinbiegħu bi prezijiet għolja ferm li qed iħallu impatt qawwi fuq l-andament ekonomiku.

Bosta jaħsbu li l-emmissjonijiet huma kkawżati mill-attività industrijali jew it-traffiku iżda qajla naħsbu li l-bini huwa wkoll kontributur tal-emmissjonijiet minħabba l-enerġija li nużaw regolarment. Il-bini għandu jsir b’mod li jkun aktar energy efficient fis-sens li juża inqas energija fit-tħaddim tiegħu. Bħalma llum tixtri prodott bħal eżempju fridge li jkollha proċess ta’ manifattura li jwassal biex dak il-prodott juża inqas enerġija, il-bini wkoll għandu jsir b’mod li jilħaq effiċjenza enerġetika għolja.

Dan huwa proċess li jeħtieġ li jitwettaq. Flimkien ma’ dawk kollha fis-settur se nimbarkaw fuq proċess kif dawn il-miri għandhom jintlahqu biex fil-ħajja ta’ kuljum tintuża inqas enerġija u b’hekk nilħqu l-miri li għandna bħala pajjiż.

Hemm diversi mezzi li bihom tista’ tintlaħaq l-effiċjenza enerġetika. It-tekonologija f’dan ir-rigward kompliet tiżdied iżda jeħtieg li nagħrfu aktar il-ħtieġa li mmorru f’din id-direzzjoni. Matul din il-ġimgħa l-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-bini l-ġdid tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS). Gie ddikjarat mill-periti responsabbli imqabbda mill-Ministeru tat-Turiżmu li dan il-bini se jsir biex jilħaq il-livell magħruf bħala near carbon neutral.

Dan huwa pass fid-direzzjoni t-tajba. Jeħtieġ li l-impenn f’dan ir-rigward ikompli jiżdied. Dan huwa meħtieġ għall-proċess ta’ trasformazzjoni tas-settur tal-kostruzzjoni ta’ pajjiżna. Fit-tibdil li se nkomplu nwettqu f’dan is-settur irid jiġi żgurat li jiġu introdotti t-tekonoloġiji u sistemi meħtieġa biex ikollna aktar bini li jilħaq effiċjenża enerġetika.

Bħala gvern u bħala Ministeru, bdejna aħna li tajna l-eżempju u binja ewlenija f’Belt is-Sebħ magħrufa bħala Project House għaddiet minn trasformazzjoni sħiħa ta’ rrinovar b’nefqa ta’ €4 miljun biex issa qed taħdem b’ferm aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija u naqqset l-emmissjonijiet drastikament.

Anke bis-saħħa ta’ fondi Ewropej mill-Programm ta’ Rkupru u Reżiljenza li konna nnegozjajna mal-Unjoni Ewropea fil-leġislatura li għaddiet il-Gvern huwa impenjat li jagħmel rinovazzjoni f’bosta binjiet tiegħu biex dawn ukoll jaħdmu b’aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

Issa jmiss li anke fis-settur privat jittieħdu l-miżuri biex waqt li jkunu rinovati binjiet eżistenti, kull bini ġdid ikun konfermi ma’ regoli li jridu jiddaħħlu fuq medda ta’ żmien u li jkunu qed jikkontribwixxu biex pajjiżna jilħaq il-miri ambjentali tiegħu.

Ninsab konvint li bħalma pajjiżna dejjem sab il-mezz kif jaddatta ruħu għal kull bidla li kienet meħtieġa fl-iżvilupp tiegħu, din id-darba wkoll se jqum għall-okkażjoni u se jaħtaf l-opportunitajiet li se ġġib magħha il-bidla lejn l-użu ta’ enerġija b’aktar effiċjenza u enerġija aktar nadifa.

 

Għal bosta snin ilna nisimgħu dwar it-tibdil fil-klima kkawżat mill-attività tal-bniedem. Ilha għaddejja d-diskussjoni dwar il-miżuri li jridu jittieħdu biex dan il-fenomenu jiġi indirizzat. Illum, aktar minn qatt qabel, ilkoll nafu kemm huma kbar -effetti li qed iġġib magħha il-bidla fil-klima.

Iż-żieda fit-temperatura madwar id-dinja qed tħalli l-marki tagħha u jeħtieġ li naħdmu aktar biex dan kollu jiġi indirizzat. Iż-żieda fin-nixfa, sħana aktar qawwija u temperatura ogħla tal-baħar huma wħud mill-fatturi li qed iwassal dan kollu.

Fl-aħħar snin tfasslu diversi miri li jridu jintlaħqu biex dan kollu jiġi indirizzat. Hemm miri li jwasslu biex ikollna inqas emmissjonijiet u nimxu aktar lejn ekonomija carbon neutral. Din hija bidla kbira u radikali. Hija bidla li tista’ tgħid twassal għal ħtieġa tal-mudell ekonomiku li bih ħdimna għal tant snin.

L-ekonomiji tagħna tista’ tgħid jaħdmu fuq l-użu tal-enerġija. Ednerġija li ħafna minnha niksbuha billi naħarqu fjuwil u gass li jwasslu biex ikollna gassijietg li qed jikkawżaw il-bidla fil-klima. Biex il-miri li għandna mfassla jintlaħqu, iridu jittieħdu ħafna inizjattivi. Dawn l-inizjattivi li jibdew minn tnaqqis fl-użu ta’ dan il-fjuwil, użu akbr ta’ enerġija rinovabbli u mezzi biex nikkonservaw l-enerġija u nnaqqsu il-ħtieġa ta’ użu ta’ enerġija.

Bosta jassoċjaw dawn il-miżuri mal-qasam tat-trasport li juża ħafna fjuwil u huwa wieħed mill-kontributuri ewlenin ta’ gassijiet li qed iwasslu għal bidla fil-klima, iżda hemm aktar aspetti u oqsma li jistgħu jikkontribwixxu biex nindirizzaw din ir-realtà.

Il-bini huwa wieħed mill-kontributuri ewlenin fl-emmissjonijiet u dan peress li biex binja titħaddem għandha bżonn l-enerġija. Wieħed irid iqis kemm hemm bżonn ta’ enerġija biex wieħed jixgħel u bosta attivitajiet oħra li jsiru fil-binjiet tagħna.Għalhekk, hemm il-ħtieġa li jkun hemm impenn akbar lejn aktar effiċjenza enerġetika fil-bini. Din l-effiċjenza tinkiseb mill-mod kif jinbena l-bini, il-materjali li jintużaw, il-mod kif jiġi ddisinjat u diversi fatturi oħra li jwasslu biex il-binjiet ikollhom ħtieġa inqas ta’ enerġija.

Is-soqfa tal-binjiet qegħdin iservu biex tiġi ġġenerata l-enerġija elettrika permezz tal-pannelli fotovoltaiċi u s-solar water heaters. Dan huwa pass tajjeb iżda mhux biżżejjed. Hemm ħafna aktar li jeħtieġ li jsir u jeħtieġ li naġixxu b’aktar determinazzjoni. L-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni għandha r-responsabbiltà li tara li nżidu l-effiċjenza enerġetika fil-bini.

Għal dan il-għan ninsabu għaddejjin b’ristrutturar f’din l-Awtorità bil-għan li tkun imħejjija sewwa għall-isfidi tax-xhur u s-snin li ġejjin meta trid tkun qed tmexxi l-quddiem l-inizjattivi ewlenin biex inżidu l-effiċjenza enerġetika kemm f’dawk li huma binjiet pubbliċi tal-Gvern u l-entitajiet tiegħu kif ukoll dawk fis-settur privat.

B’din il-mira f’moħħna, permezz tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi sar proġett ewlieni biex binja ewlenija f’Belt is-Sebħ, magħrufa bħala Project House, ġiet rinovata b’tali mod li llum hija kważi ħielsa mill-emmissjonijiet u qed taħdem b’effiċjenza enerġetika ferm aktar minn qabel. Dan il-proġett li sew madwar €4 miljun sar ukoll bl-għajnuna ta’ Fondi Ewropej.

Fix-xhur u s-snin li ġejjin irridu naħdmu u nirsistu aktar biex aħna wkoll, minkejja li pajjiż żgħir ħafna, nagħtu l-kontribut tagħna biex nilqgħu għal din l-isfida globali tat-tibdil fil-klima. Bħala Gvern se naħdmu biex flimkien mas-setturi kollha involuti inżidu r-ritmu tal-bidliet li rridu nagħmlu ħalli l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tkompli tiżdied u b’hekk inkomplu nnaqqsu l-emmissjonijiet.

Ikollna nammettu li ċ-ċirkustanzi li qed ngħixu fihom illum, fosthom bi gwerra għaddejja fuq il-kontinent Ewropew bejn ir-Russja u l-Ukranja, jiskoraġġixxu ċertu inizjattivi favur il-klima l-aktar minħabba l-kriżi preżenti ta’ nuqqas ta’ gass li qabel kien jgħaddi mir-Russja lejn l-Ewropa. Hemm tentazzjoni kbira fost bosta stati Ewropej biex jerġgħu iduru għall-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi bħall-faħam jew in-nukleari u dan jista’ jżid minflok inaqqas l-emmissjonijiet.

Imma minkejja dan kollu jeħtieġ inħarsu ‘l quddiem b’ottimiżmu. Qegħdin naraw il-kuxjenza dinjija dwar l-isfida tat-tibdil fil-klima tkompli tikber kullimkien. L-aktar pajjiżi żviluppati qed joħolqu inizjattivi teknoloġiċi ġodda biex l-ekonomiji tagħhom ikunu bbażati fuq inizjattivi ambjentalment sostenibbli. L-ekonomija l-ħadra hija issa l-mira ta’ kull pajjiż għaliex barra li tikkontribwixxi għall-isfida tat-tibdil fil-klima qegħda tkun ukoll is-sors ta’ ħolqien ta’ impjiegi ġodda u anke żvilupp ekonomiku aktar qawwi.

Pajjiżna wkoll għandu jkompli jagħti spinta lejn din il-bidla għaliex b’ekonomija li tuża inqas enerġija tradizzjonali u li tkompli tnaqqas l-emmissjonijiet inkunu qed nindirizzaw it-tibdil fil-klima u nkunu fl-istess ħin qed ngħinu biex il-familji tagħna jgħixu f’ambjent aħjar u jkollhom kwalita ta’ ħajja aħjar.

 

Din is-sena ħabbarna l-bidu tax-xogħlijiet fuq il-bini ta’ sistema ta’ stormwater culverts fiż-Żurrieq permezz ta’ investiment ta’ madwar miljun ewro biex tiġi indirizzata l-problema tal-għargħar fiċ-ċentru taż-Żurrieq u l-madwar. Proġett li kien ilu mistenni mir-residenti taż-Żurrieq ta’ din iż-żona li saħansitra kien qed jiħlilhom l-ilma ġo djarhom wara xi maltempata qawwija.

Fil-bidu tax-xogħlijiet ta’ skavar, instabu fdalijiet storiċi fejn minnufih infurmajna lis-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali sabiex tevalwa iż-żona. Bħalissa għaddejin studji minn naħa ta’ dan id-dipartiment fuq ir-rilevanza u l-funzjoni ta’ dawn il-qatgħat fil-blat li, mal-ewwel daqqa t’għajn, jidhru simili għal cart ruts li nsibu f’diversi żoni madwar Malta u Għawdex. Minkejja dan, ix-xogħol kompla għaddej f’żona aktar ‘il fuq biex ma jitwaqqafx il-progress ta’ dan il-proġett li issa jinsab miexi b’rittmu tajjeb.

Kompla t-tħaffir fit-telgħa ta’ Vjal ix-Xarolla, fejn din is-sistema se tingħaqad ma’ oħra eżistenti, u issa wasal sal-bidu ta’ Triq il-Bronja. Tajjeb li wieħed isemmi, li dan il-proġett se jikkonsisti f’bini ta’ culvert, b’tul totali li jaqbeż l-1,000 metru, 61 metru ta’ catchment pits u 28 catchment chambers fejn jinġabar l-ilma.

Permezz ta’ dan l-investiment se nnaqsu nkonvenjent li ilu snin jurta lir-residenti ta’ din iż-żona ċentrali fiż-Żurrieq. Barra minn hekk, dan se jkun intervent ieħor minn kullana ta’ proġetti reċenti biex tittaffa l-problema tal-għargħar fuq skala nazzjonali u sabiex l-ilma li jinġabar, jintuża bħala riżorsa alternattiva bl-aħjar mod possibbli.

Bħal kull proġett ieħor f’żoni residenzjali, nifhem li dan il-proġett jaf joħloq diversi inkovenjenti kemm għar-residenti tal-akwata kif ukoll għal min ta’ kuljum juża’ dawn it-toroq. Għaldaqstant, bħala Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qegħdin f’kuntatt kontinwu mal-Kunsilli Lokali taż-Żurrieq u ta’ Ħal Safi sabiex ninfurmaw lill-pubbliku b’kwalunkwe tibdil fid-direzzjonijiet tat-traffiku. Qegħdin ukoll f’kuntatt ma’ Transport Malta biex anke t-trasport pubbliku li jgħaddi minn din iż-żona jiġi rivedut temporanjament skond kif ikun meħtieġ.

Dan u ħafna aktar xogħol li qed jitwettaq mill-Gvern ta’ Robert Abela huwa prova li fid-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu, hemm rispett sħiħ u rieda soda biex nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Nemmen li apparti l-ħtieġa tal-ħolqien tax-xogħol, tal-investimenti fl-ekonomija u fil-ħolqien tal-ġid, hemm bżonn ninvestu f’aktar proġetti bħal dan li qed nwettqu fiż-Żurrieq kemm għal benefiċċju tar-residenti, kif ukoll għall-ambjent isbaħ u aħjar billi nħarsu r-riżorsi naturali ta’ pajjiżna.

Dinamiżmu – Tiġdid – Xogħol

B’dawn it-tlett kelmiet wieħed jista’ faċilment jiddeskrivi l-ewwel mitt jum tal-mandat li ngħata lill-Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern Laburista li fakkarna fil-jiem li għaddew. Kienu mitt jum ta’ sfida kontinwa. Eżatt bħalma Robert Abela u t-tim tiegħu dħalna fit-tmexxija tal-Gvern Laburista l-ġdid tal-2020 u sibna ma’ wiċċna l-kriżi tal-pandemija, hekk ukoll issa hekk kif irbaħna l-akbar mandat elettorali li qatt kiseb partit politiku f’Malta bdejna niffaċċjaw il-kriżi internazzjonali li qed iġġib magħha l-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukranja.

Quddiem dan kollu il-Gvern Laburista għal darb’oħra daħal bis-saħħa biex sakemm huwa possibbli jiddefendi lill-poplu Malti minn dan is-saram kollu. Intervjenejna biex żammejna l-kontijiet tad-dawl u l-ilma kif kienu qabel u għenna kemm flaħna lill-importaturi tal-qmugħ biex iż-żidiet fil-prezzijiet għalihom inżammu taħt kontroll. S’issa Malta rnrexxiela tirreġistra fost l-inqas rati ta’ inflazzjoni fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kollha u rridu nkomplu naħdmu biex inkomplu f’din it-triq.

Ma jistax jonqos li dawn il-100 jum kienu mpenjattivi ferm għalija bl-inkarigu l-ġdid li għoġbu joffrili l-Prim Ministru bħala Ministru għax-Xogħlijiet u l-Ippjanar. Kariga illi lqajt b’umiltà u b’sens ta’ servizz lejn pajjiżna. F’dan il-ministeru issa għandna miġbura l-oqsma kollha li għandhom x’jaqsmu mal-kostruzzjoni f’pajjiżna, jiġifieri l-Awtorita tal-Ippjanar, l-Awtorita tal-Bini u l-Kostruzzjoni u l-Awtorita dwar is-Saħħa u s-Sigurta fuq il-Post tax-Xogħol. Għandi wkoll ir-responsabbilta tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fejn filwaqt li qed inkomplu proġetti mibdija, ser infasslu proġetti ġodda għall-kommunitajiet tagħna fl-ibliet u l-irħula Maltin.

Se nkunu qegħdin naraw li fiż-żmien li ġej nibdew inwettqu dak li wegħdna fil-programm elettorali għall-oqsma tal-ippjanar u l-kostruzzjoni fejn rridu li jkun hemm bilanċ bejn il-ħtieġa tal-pajjiż li jkompli jiżviluppa u l-ħarsien tal-ambjent naturali u storiku tagħna. Għaddejjin b’ħidma biex insaħħu l-Awtorita dwar il-Bini u l-Kostruzzjoni u nevalwaw it-triq il-quddiem dwar kif għandna nwettqu l-ippjanar tal-iżvilupp għal pajjizna.

Kienu mitt jum ta’ ħidma estensiva fejn komplejna bil-programm riformista illi rridu nkomplu nwettqu għal pajjiżna. Programm li qed jagħti l-opportunità lil aktar nies illi jistgħu jsejħu lilhom nfushom ġenituri permezz tal-bidliet li fil-liġi tal-IVF. Tajna lura lin-nies tal-Kottonera u ta’ Wied-il-Għajn art li kienet se tintuża mill-American University of Malta. Komplejna nsaħħu l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna tant illi ħriġna mill-lista l-griża tal-FATF.

Dan huwa gvern illi ta’ kuljum qed jaħdem biex nkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies u naraw li l-ekonomija ta’ pajjiżna, minkejja l-isfidi internazzjonali, tibqa’ mixja ‘l quddiem u tassigura ix-xogħol lil ħaddiema. Minkejja l-isfidi m’aħniex se naqtgħu qalbna. Se nkomplu niktbu l-istorja flimkien. Se nkomplu nagħmlu dak it-tibdil kollu meħtieġ. Konvint illi fl-għażliet kollha li aħna ser inkunu qegħdin nagħmlu se npoġġu lilek, lill-familja u lil pajjiżna l-ewwel.