Malta għandha storja twila ta’ kif kienet taħżen tal-ilma tax-xita, partikolarment permezz tal-ġbir tal-ilma tax-xita fiċ-ċisterni. Madankollu, matul l-aħħar għexieren ta’ snin, din il-prattika sostenibbli, li kienet sors primarju ta’ provvista ta’ ilma ħelu, twarrbet għal mezzi oħra inqas sostenibbli ta’ kif jinkiseb ilma ħelu u minħabba investimenti kbar li saru f’teknoloġiji ġodda, naqas l-investiment f’sistemi tradizzjonali ta’ kif jinħażen l-ilma ħelu.

Green Stormwater Infrastructure (GSI) huwa l-isem mogħti lil diversi infrastrutturi li jimitaw proċessi naturali għall-ġbir u l-użu tal-ilma tax-xita. Bħala Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, għadna kif ħabbarna l-ftuħ ta’ espressjoni ta’ interess għat-taqsimiet tal-Gvern Lokali u Ċentrali li għandhom interess li jkollhom infrastruttura sostenibbli għall-ilma tax-xita fuq art pubblika amministrata minnhom.

Waqt it-tnedija tal-konsultazzjoni pubblika dwar l-amministrazzjoni aħjar tal-ilma tax-xita

Din is-sena, il-Ministeru se jkun qiegħed jagħżel u jwettaq tlett proġetti dimostrattivi permezz tal-fondi LIFE fl-2023 biex iżid l-għarfien waqt li jiġbor iktar informazzjoni lokali biex jippubblika gwidi tekniċi dwar prattiċi tajbin ta’ infrastruttura sostennibli għall-ilma tax-xita fil-gżejjer Maltin. Permezz ta’ din l-inizjattiva, ġie mħejji qafas strateġiku ta’ kif għandha titħejja infrastruttura sostennibbli waqt l-ippjanar ta’ żvilupp jew waqt li jkun qed isir żvilupp ta’ bini li diġa jeżisti.

Il-prijorità ta’ dan il-Gvern għas-snin li ġejjin hija l-ambjent u għalhekk, din l-infrastruttura hija komplimentari biex jinġabar ammont akbar ta’ ilma ta’ xita tant bżonnjuż biex inkomplu nħaddru ż-żoni urbani tagħna. Għaldaqstant, ħloqna wkoll manwal tal-linji gwida għal proġetti innovattivi ta’ infrastruttura ekoloġiċi għall-protezzjoni u l-immaniġġjar tal-ilma tax-xita f’ambjenti naturali, rurali u urbani. Id-dokumenti jipprovdi gwida fil-forma ta’ eżempji prattiċi, rakkomandazzjonijiet u lista ta’ kodiċi ġenerali ta’ prattiċi tajbin għal sistemi ekoloġiċi ta’ suċċess.

Ħajt aħdar magħmul minn 27,600 pjanta tul il-Marsa-Ħamrun Bypass

Dawn il-linji gwida huma maħsuba biex jassistu diversi entitajiet li jvarjaw minn entitajiet governattivi u privati, kunsilli lokali, organizzazzjonijiet volontarji, negozji, professjonisti u kif ukoll għall-pubbliku ġenerali sabiex jiġu appoġġjati l-impenn u l-isforzi ta’ Malta biex tikkumbatti l-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima.

Il-viżjoni hi li, waqt u wara li jintemm il-proġett LIFE, l-infrastruttura sostenibbli għall-ilma tax-xita ssir l-ewwel għażla flok il-metodi tradizzjonali fejn l-ilma tax-xita ma jkunx mmaniġjat fejn jinżel. Dan għandu jwassal biex jonqos l-ilma tax-xita ġieri waqt li jiżdied l-ilma tax-xita jinżel fil-pjan u jonqos it-telf tiegħu fil-baħar. Għaldaqstant inħeġġiġkom tagħtu titwila id-dokument tal-konsultazzjoni pubblika li jista’ jiġa aċċessat mil-link t’hawn taħt. Ejjew nkomplu naħdmu flimkien biex ninvestu f’aktar sistemi ekoloġiċi għal Malta aktar ħadra, għal arja aktar nadifa u għal kwalità ta’ ħajja aħjar.

Link: https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MTI/Pages/Consultations/GreenStormwaterInfrastructureGuidanceManual.aspx?fbclid=IwAR2RNnydmwAj9-A8I5TlocIG4yxE7DgHjStAejjwM0cCGc9VXNq5SlhhK5g

THE DIN L-ART ĦELWA XVI ARCHITECTURAL AWARDS

Our rich and varied cultural heritage is a fundamental aspect of the foundation of our nation. The conservation of the architectural heritage has come a long way over recent decades, and conservation practice is based on the values offered by the architectural heritage resources for different individuals, groups, organisations, and the government. The annual awards by Din l-Art Ħelwa, with the support of the Kamra tal-Periti, are yet another initiative to encourage architectural excellence in the rehabilitation and reuse of old buildings, and the recognition of the dedicated workers in the field.

Creations of traditional craftsmanship, such as Maltese closed-timber balconies, elaborate stonemasonry, and forged wrought iron works are constantly under threat by modern infrastructure materials considered much more affordable and maintenance-free. Furthermore, the shortage of skilled workers in these fields makes it more difficult to complete professional rehabilitation projects of old buildings. It is therefore our duty, both as Government and as a society, to create the right environment and implement those measures that will continue to promote and encourage the beauty of our architectural heritage.

We must not underestimate the importance of our country having the adequate trained people in various trades and in manufacturing, this also being a strong sector in our country’s economy. The Government is leaving no stone unturned in its effort to give students the opportunity to learn and train in different vocational subjects, even in the early ages. During the past years home-owners have also benefitted from different Government schemes which have been launched and re-launched to promote the restoration, conversion, and maintenance of Malta’s stock of historical buildings in urban conservation areas and other schemes.

The Valletta Design Cluster – among the winning projects at the 16th edition of the Din l-Art Ħelwa Awards for Architectural Heritage 

These initiatives are coupled with vast investment in restoration in various historical buildings financed by means of EU funds.

The categories chosen for these awards (Major Regeneration Project, the Rehabilitation and Re-use of Buildings and the Restoration and Conversation Projects awards) encompass all the aspects of the potential value of traditional buildings. Apart from the aesthetic aspect, the participating projects have been judged on the research conducted, on the quality of work executed, as well as on their historical, cultural and social relevance.

Our main thrust must be in favor of higher standards and projects that achieve the best possible results. In the recent past we have seen a number of positive initiatives that can serve as a strong basis to forge the way forward.

The restoration of the water tower at the Public Abattoir, previously considered for demolition

On another note, I would like to thank Din l-Art Ħelwa for its great contribution in conserving heritage buildings through numerous restoration projects for more than 50 years. Malta is so rich in cultural heritage that it is impossible for the central government to carry out all the restoration projects needed for the upkeep of important historical monuments. It is therefore the Government’s duty to commend the work of an organisation such as Din l-Art Ħelwa, which has built a reputation for the pristine work carried out in this field.

Finally, I would like to congratulate all those who have submitted their projects in this competition. It is very encouraging to see such talent and effort put into quality architectural projects to conserve the beauty of Malta’s visual environment. I look forward for more future editions of these awards and I encourage other organizations to embark on similar initiatives to promote the beauty of our architectural heritage.

Illum pajjiżna qed jgawdi minn rata qawwija ta’ ħolqien tax-xogħol u naħseb li huwa opportun ħafna illi, filwaqt li nifirħu b’dawn ir-riżultati ekonomiċi f’dan il-qasam, inħarsu anke lejn dawk li huma l-awtoritajiet illi jagħtu t-tħaris meħtieġ biex nassiguraw li f’pajjiżna jkollna xogħol ta’ kwalità u kundizzjonijiet xierqa. Huwa dritt ta’ kull ħaddiem li jkollu post tax-xogħol sikur u huwa obbligu ta’ min iħaddem illi joffri dan lill-impjegati tiegħu. Kull ħaddiem iżda, għandu wkoll d-dmir li josserva dak li huwa meħtieġ minnu biex titħares is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, kemm tiegħu kif ukoll ta’ dawk ta’ madwaru.

L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) trid tkun il-katalist biex insaħħu kultura favur dan il-għan. Ma nistgħux nħarsu lejn dan il-qasam bħala obbligu legali biss jew bħala kwistjoni ta’ kemm din l-Awtorità tħarrek nies li ma jimxux mal-liġijiet kkonċernati. Jeħtieġ li nkunu aktar pożittivi.  Irridu nħarrġu aktar ħaddiema biex jaħdmu mingħajr ma jipprerikolaw ħajjithom jew saħħithom.  Irridu nagħmlu impenn ċar kif nindirizzaw din ir-realtà biex insaħħu l-ħidma li qed issir u nkomplu nżidu mad-diversi inizjattivi biex inkomplu nwasslu dan il-messaġġ kemm mal-ħaddiema Maltin kif ukoll mal-ħaddiema barranin li jiġu jaħdmu fostna.

Huwa dritt ta’ kull ħaddiem li jkollu post tax-xogħol sikur u huwa obbligu ta’ min iħaddem illi joffri dan lill-impjegati tiegħu.

Mill-esperjenza tiegħi kemm bħala avukat kif ukoll fid-diversi rwoli li servejt, tgħallimt dwar il-ħafna sfidi li din l-Awtorità trid tiffaċċja ta’ kuljum. Issa li jien il-Ministru responsabbli mill-istess Awtorità, qed nsegwi aktar mill-qrib il-ħidma kontinwa li ssir b’dedikazzjoni u motivazzjoni kbira li fil-fehma tiegħi, jixirqilha aktar apprezzament mis-soċjetà. Għaldaqstant, nixtieq nirrangrazzja lil bord, lil Kap Eżekuttiv, u lill-ħaddiema kollha illi naf kemm huma dedikati fix-xogħol tagħhom. Kelli l-opportunità li nitkellem magħhom u diġà bdejna diskussjoni wiesgħa ħafna dwar kif irridu nsaħħu l-operat ta’ din l-Awtorità.

Fl-estimi finanzjarji ta’ l-Awtorità li ppreżentajt fl-ewwel diskors tiegħi ta’ din il-leġislatura fil-Parlament, ħabbart li se jkun qed isir investiment ta’ €150,000 fi proġett kapitali li jinkludi l-iżvilupp ta’ Management Information System, web portal ġdid, u titjib fil-hardware eżistenti. Dan huwa investiment importanti sabiex nagħtu aktar għodda lill-uffiċċjali ta’ din l-Awtorità kif ukoll biex nagħmlu pass ieħor lejn id-diġitalizzazzjoni bħala parti integrali mill-viżjoni tal-Gvern biex ikollna qafas diġitali b’saħħtu f’kull entità. Barra minn hekk beħsibna nsaħħu din l-Awtorità b’żieda ta’ uffiċċjali fi ħdanha biex nsaħħu kemm l-operat kif ukoll l-preżenza u s-sorveljanza fejn meħtieġ fuq il-postijiet tax-xogħol.

Żgur li din l-Awtorità tista’ tgħin biex aħna nkomplu ntejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Irridu niggarantixxu li l-postijiet tax-xogħol tagħna jkunu l-aktar ambjent san u sikur possibbli fejn ħaddiem imur jaħdem. Irridu nifmhu aktar x’inhuma r-riskji u nħeġġu lill-employers biex jimplimentaw dak kollu li jnaqqas il-periklu fuq il-post tax-xogħol. Irridu naraw li kull ħaddiem filwaqt li jmur għax-xogħol u jaqla’ l-għajxien tiegħu, jkun qed jaħdem f’ambjent komdu li jirrispetta s-saħħa u s-sigurtà tiegħu.

 

Is-settur ambjentali, kif wegħdna fl-aħħar kampanja elettorali, se jkun pilastru importanti fil-politika ta’ dan il-Gvern għall-ħames snin li ġejjin. Hekk kif ħriġna miż-żmien instabbli li ġabet magħha l-pandemija, l-invażjoni Russa tal-Ukrajna fl-2022 kompliet taffettwa s-swieq tal-enerġija, u kkawżat żidiet ġodda fil-prezzijiet tal-enerġija u tħassib dwar il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tiżgura l-provvista tal-enerġija tagħha. Għalhekk, aktar minn qatt qabel, irridu ninvestu f’sistemi ta’ enerġija alternattiva biex innaqqsu d-dipendenza ta’ pajjiżna fuq l-importazzjoni tas-sorsi ta’ enerġija. Barra minn dan, kif tħeġġiġna l-istess Unjoni Ewropea, irridu naħdmu lejn in-newtralità klimatika billi nieħdu dawk il-miżuri kollha li hemm bżonn biex innaqqsu l-emmissjonijiet ħalli nilħqu l-mira Ewropea li sas-sena 2050 jispiċċaw l-emmissjonijiet tal-karbonju fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Bħala Gvern din se tkun prijorità assoluta u fost id-diversi miżuri ambjentali preżenti, qed naħdmu qatiegħ biex nsibu mezzi kif il-binjiet pubbliċi tagħna jkunu rinovati b’tali mod li jsiru ferm aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija.  Xhieda ta’ dan, huwa il-proġett li qed joqrob lejn tmiemu, dak tar-rinovazzjoni tal-binja tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, magħrufa aħjar bħala Project House.

Dan l-investiment ta’ madwar €4 miljuni minn Fondi Ewropej se jagħmel din il-binja aktar sostenibbli fl-użu tal-enerġija permezz tal-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltajċi mal-faċċata, u tibdil fl-insulazzjoni ta’ fuq il-bejt. Ġiet ukoll ċentralizzata is-sistema tal-arja kondizzjonata għal aktar effiċjenza u tibdil fl-infrastrutta ta’ twieqi għal double-glazed windows. Mill-aspett estetiku, din il-binja giet ukoll miksija bil-ġebla tal-qawwi t’Għawdex u ngħatat dehra ferm isbaħ u attraenti.

B’interventi bħal dawn irridu nkomplu nimxu fid-direzzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija ta’ pajjiżna.

Ir-rinnovazzjoni ta’ Project House se tkun mudell għal proġetti oħra ta’ dan it-tip. Irridu nibdlu l-binjiet amministrattivi ta’ pajjiżna f’sorsi ta’ enerġija alternattiva u f’ambjent isbaħ u aktar komdu għal min jaħdem fihom. Irridu ninkoraġġixxu anke s-settur privat jinvesti fi proġetti simili biex tiżdied l-effiċjenza u s-sigurtà tal-ħaddiema waqt il-ħin tax-xogħol. Fuq l-istess linja, ħabbarna wkoll it-tibdil totali tas-saqaf tal-workshop tad-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi f’Kordin. Anke b’dan l-investiment ta’ madwar €800,000 se nkunu qed naraw li l-istruttura l-ġdida tkun magħmula b’mod li tkun tista’ takkomoda fuqha sistema ta’ panelli li tkopri l-enerġija meħtieġa għall-operat ta’ dan il-post.

B’interventi bħal dawn irridu nkomplu nimxu fid-direzzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija ta’ pajjiżna. Kif anke tħeġġiġna l-Kummissjoni Ewropea fil-Pjan Strateġiku għall-Ambjent 2020-2024, il-kunsiderazzjonijiet ambjentali jridu jiġu ntegrati f’kull attività jew deċiżjoni politika li tittieħed biex nilħqu dawn il-miri kemm jista’ jkun malajr. Inħares ‘l quddiem biex permezz ta’ din it-tranżizzjoni, nkomplu nnaqqsu d-domanda għall-enerġija minn sorsi tradizzjonali b’investimenti innovattivi u ekoloġiċi għal kwalità ta’ ħajja aħjar.

Meta nitkellmu ma’ xulxin naprezzaw kemm ix-xogħol individwali tagħna isarraf f’ħidma kollettiva li permezz tagħha jsiru proġetti kbar.

Hekk kif għadna kif iċċelebrajna Jum il-Ħaddiem, nista’ ngħid li fl-ewwel xahar tiegħi bħala Ministru għax-Xogħlijiet u l-Ippjanar, stajt nara mill-viċin ix-xogħol siewi li jsir fid-diversi dipartimenti fi ħdan il-Ministeru. Dan grazzi għas-sensiela ta’ laqgħat li għamilt, u għadni qed nagħmel, mal-ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Għalhekk, żort l-uffiċini tal-Awtorità tal-Ippjanar u tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni. Żort anke l-uffiċini tal-Dipartment tax-Xogħlijiet Pubbliċi kif ukoll id-Direttorat tal-Manifattura u Servizz fil-qasam industrijali ta’ Kordin.

Inħoss li dan il-kuntatt huwa kruċjali biex naħdmu tassew flimkien bħala tim wieħed magħqud, biex nifmhu d-diffikultajiet ta’ xulxin u nsibu soluzzjonijiet għalihom. Meta nitkellmu ma’ xulxin naprezzaw kemm ix-xogħol individwali tagħna isarraf f’ħidma kollettiva li permezz tagħha jsiru proġetti kbar għall-ġid tal-poplu Malti u Għawdxi.

Żjara oħra interessanti kienet fl-Awtorità għas-Sigurtà u s-Saħħa Fuq il-Post tax-Xogħol, propju fil-jum iddedikat għal dan l-għan (28 t’April). Skond studju riċenti mill-International Labour Organisation (ILO), meta jkun hemm komunikazzjoni miftuħa bejn min iħaddem u l-impjegati rigward is-saħħa u s-sigurtà, l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol jonqsu b’64%, u każijiet li jirrikjedu dħul l-isptar jonqsu b’58%. Statistika interessanti li turina kemm il-komunikazzjoni bejnietna tgħina nifmhu r-responsabbiltajiet ta’ xulxin biex niggarantixxu s-sigurtà għalina u għal ta’ madwarna. Biex niggarantixxu li min filgħodu joħroġ għax-xogħol, filgħaxija jasal id-dar qawwi u sħiħ u jerġa’ jingħaqad mal-familja.

L-inizjattivi, l-iskemi u l-attivitajiet li torganizza din l-Awtorità nemmen li huma kruċjali biex il-postijiet tax-xogħol tagħna jkunu konformi mar-regolamenti tal-istess awtorità. Tajjeb wieħed isemmi li matul l-2021 saru ‘l fuq minn 4,000 spezzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol u fejn kien meħtieġ, ingħataw anke multi jew twaqqaf l-operat tal-kumpanija kompletament. Dan l-infurzar jeħtieġ ukoll is-sapport tal-imsieħba soċjali biex tassew noħolqu ‘tolleranza żero’ għal kull tip ta’ abbuż li jmur kontra is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiem. Fil-korp legali tagħna, l-kwistjoni ta’ health & safety, ma taqax biss taħt l-Awtorità iżda hemm ukoll obbligi u oneri fuq kull min iħaddem kif ukoll fuq kull ħaddiem.

Għalhekk nemmen li biex noffru ambjent san u sikur lil ħaddiema tagħna rridu l-ewwel nitkellmu magħhom. Irridu nisimgħu u nifmhu id-diffikultajiet tagħhom biex flimkien noħolqu l-post tax-xogħol li jixirqilhom. Fejn hemm id-djalogu hemm ukoll l-għaqda u r-rispett. Hekk biss nistgħu nagħmlu differenza u nkomplu mmexxu lil pajjiżna ‘l quddiem bil-ħidma tagħna.

 

 

 

 

Hekk kif konna qed noqorbu lejn l-aħħar ftit ġranet tal-kampanja elettorali, fi 19 ta’ Marzu qomna maħsudin bl-aħbar li r-riħ qawwi li ħakem lil pajjiżna tul dak il-lejl ikkawża ħsarat estensivi fuq il-Mitħna tax-Xarolla fiż-Żurrieq. Minnufih mort fuq il-post biex nara kif nista’ nkun ta’ għajnuna. Hemm sibt lill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li kienu qed ineħħu l-antenni mkissrin u kull ma seta’ kien ta’ periklu flimkien mal-ħaddiema mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li fl-immedjat ħadu nota tal-ħsarat u tat-tiswijiet li kien hemm bżonn isiru. Fuq il-post ltqajt ukoll mas-Sindku Rita Grima u wegħdtha li ħa naħdem biex isiru dawn it-tiswijiet fl-iqsar żmien possibli.

Eżattament ġimgħa wara dan l-aċċident, il-poplu Malti u Għawdxi reġa’ għal darb’oħra ta mandat ċar ta’ fiduċja lill-Partit Laburista u lili personali fejn għat-tieni darba ġejt elett biex nirrappreżenta lir-residenti tal-Ħames distrett. Ftit ġranet wara, l-Prim Ministru Robert Abela għoġbu jaħtarni Ministru għall-ewwel darba, responsabbli propjru mix-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar. Hekk kif kont wgħedt lis-Sindku u anke fuq ix-xewqa tal-istess Prim Ministru, fl-immedjat bdejt naħdem flimkien mad-Direttur Ġenerali tax-Xogħlijiet Pubbliċi l-Perit Setphen Bonello, biex isiru it-tiswijiet meħtieġa biex il-Mitħna tax-Xarolla terġa’ tibda titgawda mill-ġdid mill-Maltin u l-barranin.

Għal darb’oħra erġajt mort fuq il-post u flimkien mas-Sindku, mad-Direttur Ġenerali u mas-Senior Technical Officer tat-Taqsima tal-Mastrudaxxi, ħabbarna l-bidu tax-xogħol minnufih. Għalhekk, is-sitt arbli ta’ 30 pied il-wieħed magħrufa bħala l-antarjoli ser isiru ġodda u digà ġew ordnati. Se jsiru ukoll mill-ġdid l-antenni li jżommu l-qlugħ tad-drapp, it-travu ċentrali (il-pastaż) u ser jinbidlu l-ventijiet kollha.

Nirringrazzja lill-ħaddiema kollha tax-Xogħlijiet Pubbliċi tax-xogħol kollu li jwettqu ta’ kuljum fil-komunitajiet tagħna.

Dan ix-xogħol huwa mistenni li jitlesta aktar tard din is-sena. Hawn nixtieq nagħmel ringrazzjament speċjali lill-ħaddiema kollha tax-Xogħlijiet Pubbliċi mhux biss talli se jkunu qed jieħdu ħsieb dawn it-tiswijiet iżda tax-xogħol kollu li jwettqu ta’ kuljum fil-komunitajiet tagħna. Ninsab determinat li nkompli naħdem biex dan id-dipartiment ikompli jissaħħah b’aktar nies, kemm professjonisti kif ukoll tas-sengħa, u b’aktar taħriġ biex inżidu l-effiċjenza u l-kwalità tax-xogħol.

Dan huwa biss il-bidu ta’ ħidma kontinwa biex insarfu l-mandat ta’ fiduċja li tagħna il-poplu f’aktar ġid, f’aktar servizzi u fi kwalità ta’ ħajja aħjar.

Nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Marzu, ġejt maħtur bħala Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar. Dan propju f’għeluq snin l-għażiża ommi li kienet preżenti ma’ marti u uliedi f’dan il-mument sabiħ fil-karriera politika tiegħi. Kburi li se nerga’ nkun ta’ servizz għal pajjiżna u għall-poplu Malti u Għawdxi.

L-ewwel ġurnata fl-uffiċċju tal-Ministeru li l-Prim Ministru Robert Abela għoġbu jafdali f’idejja, nista’ ngħid li kienet ġurnata mill-aqwa fejn kelli l-opportunità niltaqa’ ma’ wħud minn dawk  li se nkun qed nikkollabora magħhom biex nimplimentaw programm elettorali illi permezz tiegħu, ksibna mandat ieħor ta’ fiduċja mill-poplu Malti u Għawdxi.

Żjara lill-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fi Project House

Il-qasam mill-aktar interessanti tax-Xogħlijiet pubbliċi, li xi drabi nemmen li ma kinx qed jingħata viżibilità biżżejjed tax-xogħol kbir li qed jagħmel, huwa dipartiment pjuttost massiċċ u importanti biex inmantnu l-binjiet tal-Gvern fost ħidmiet oħrajn. Huwa qasam li preżentament qed jieħu ħsieb proġetti kbar bħal dak tal-Park Nazzjonali ta’ Ta’ Qali kif ukoll diversi inizjattivi għal spazji miftuħa ġewwa l-lokalitajiet li flimkien mal-Kunsilli Lokali, inħares ‘il quddiem biex nkomplu naħdmu biex insebbħu l-ispazji urbani tagħna.

Rigward l-Awtorità tal-Ippjanar flimkien mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, se nkunu qed naħdem biex nilħqu l-miri speċifiċi li għandna fil-manifest elettorali fejn diġà bdejna diskussjonijiet mal-persuni eżekuttivi taż-żewġ entitajiet biex dan iseħħ. Nemmen li dawn iż-żewġ entitajiet għandhom rwol importanti ferm f’kif irridu nkomplu niżviluppaw lil Malta u Għawdex permezz ta’ proċess ta’ ippjanar responsabbli u etiku.

L-Awtortià tal-Bini u l-Kostruzzjoni għandha responsabilitajiet  maħsuba biex intejbu l-istandards li bihom isir ix-xogħol tal-bini u fl-istess ħin nipproteġu lil dawk li jgħixu fiż-żona fejn ikun qed isir proġett ta’ żvilupp biex nevitaw inkonvenjenti u danni għal terzi persuni. Sfida oħra kbira li għandha din l-awtorità hija l-konsum tal-enerġija fil-mod kif nibnu biex nilħqu il-miri ta’ dan il-Gvern għall-ekonomija newtrali mill-karbonju.

Għaldaqstant se nkun qed inħares ‘il quddiem li flimkien mat-tim enormi ta’ nies fl-entitajiet kollha involuti f’dan il-Ministeru, nsegwu d-direzzjoni u nimplimentaw il-proposti tal-programm elettorali ta’ dan il-Gvern li fuqu il-poplu tagħna mandat ċar ta’ fiduċja.

The Labour Party is bolstering the robust social programme we have already put in place. The up and coming generation is at the heart of this social programme.

The general election campaign is now well underway after it was called by the Prime Minister. It has been touted since the very first days of Abela’s tenure however national interest dictated otherwise. Lives and livelihoods had to be saved when a global pandemic hit. Now that the country is well underway towards recovery it is time we make the decision for the next five years.

This kickstarted an electoral campaign according to my obersation is has unleashed widespread enthusiasm.

Both parties moved quickly. The Labour Party opened with a bang and cemented its status as the party focused on the future of Maltese society and possessing a vision of what it should look like.

A greener and more socially equal country. These are the goals for the next legislature. Important promises were made in this direction as €700 million will be invested in greening urban centres. This investment will see new open public spaces in busy towns, pedestrian zones in every village, as well as urban reclamation project. We are after unlocked potential we know is attainable.

The quality which distinguishes this party in government is its refusal to shy away from certain challenges. Despite attaining full employment during a pandemic, a feat that is unimaginable for many of our European partners, there were segments of the population for whom work did not necessarily pay or it didn’t pay sufficiently. To secure better disposable income to workers, we are promising a reduction on income tax – a pledge that will concretely mean a better standard of living to many a worker and self-employed. Additionally, in ensuring that the most vulnerable are enabled to live more decently, a considerable increase of pensions is being promised that will see a minimum of €15 per week raise for every pensioner over the coming five years.

Housing affordability is another challenge we face. Venturing into employment after years of studying does not immediately place one in a position to purchase a house given the current market conditions. Help has been provided over the last years especially to first time buyers but the Labour Party is reiterating its support for youths to grow and design their own future. Testament to this is the pledge of €10,000 grant to all first time buyers on their homeloan and the strengthening of the Home Deposit Scheme whereby the Housing Authority covers the 10% downpayment paid upon the signing or the promise of sale agreeement. This will open wide open the gates to homeownership to more and more young people.

The Labour Party is bolstering the robust social programme we have already put in place. The up and coming generation is at the heart of this social programme. Last week we have unveiled a Child’s Guarantee which will see €145 million invested in our children. 9 years ago we were told that universal free childcare is impossible to implement and we have delivered. Now that it has been in place for years for children of parents who are employed or studying, we are now ensuring that it will be implemented universally, for all children in Malta and Gozo. We will also add onto the Children’s Allowance – crucial in the life of children in low to medium income households. Parents will be receiving additions on their in-work benefits. These are complemented with an array of measures to sustain the educational experience of children, including by digital means, free books, and the promotion of extra-curricular activities.

This is proving to be a government that listens to the people. Gone are the days where people felt alienated from a political authority in an ivory tower. Case in point is the promise to return the land in Zonqor, forming part of the American University of Malta’s  deal to the people within the first 100 days of a new Labour Government and the decision announced by the Prime Minister that the plans for a marina in Marsascala are dead and gone. Some used to an arrogant brand of politics will speak of U-turns, but this is merely a government that is willing to engage in dialogue and which responds positively to its outcome.

This flying start by Labour is built around a positive message that is winning people’s hearts as reflected by national polls.

PN also attempted to give the impression that they were fully prepared going as far as mounting a rally on Sunday. The plan faltered when four of their current parliamentary group withdrew from the race. Damage controllers were quick to try make it look as if it was part of a rejuvenation plan of the party, but everybody knows the deserters aren’t among the oldest, and Mario Galea’s words this week proved the worst kept scret of deep rooted scisms. There is a limit to the extent one may gaslight a declining organisation.

I always considered electoral campaigns as an irreplaceable window onto the parties’ vision for the future of the country and their organisational preparedness as it sheds light onto their readiness to govern from day one of the legislature. Even if I had to limit muself to tje first days of this campaign, my opinion is rather clear. However, our firm belief in the willingness to listen must remain at the heart of all that we are doing and saying as it is clearly the characteristic that may continue to win us the trust of the majority.

Mhux ta’ b’xejn li l-poplu tagħna jqis li l-Partit Laburista huwa l-aktar wieħed li jieħu ħsieb in-nies.

Kien sinifikanti l-istħarriġ li kkummissjonat it-Times of Malta u li minnu rriżulta l-fatt li l-Maltin u l-Għawdxin iħossu  li l-Partit Laburista huwa l-aktar partit f’Malta li jieħu ħsieb in-nies. U meta tifli sew dan l-istħarriġ issib li l-għadd ta’ dawk li jemmnu li l-Partit Laburista jieħu ħsieb in-nies huwa tlett darbiet aktar minn dawk li jemmnu l-istess dwar il-Partit Nazzjonalista.

B’danakollu riżultat ta’ stħarriġ bħal dan m’huwiex ta’ sorpriża għal min bħali ilu jaħdem fil-Partit Laburista għal bosta snin u kelli l-opportunita nkun fil-qalba tat-tfassil ta’ diversi manifesti elettorali mħejjija għall-elezzjonijiet ġenerali. L-interessi tas-soċjeta inġenerali u b’mod partikolari ta’ dawk l-aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni tagħna dejjem kienu fil-qalba ta’ kull ħsieb politiku tagħna. Minn dejjem fassalna miżuri li jgħinu lil dawk l-aktar fil-bżonn u mingħajr l-ebda dubju kull meta l-Partit Laburista kien fdat bl-amministrazzjoni tal-pajjiż wettaq dak li wiegħed biex tul il-medda tas-snin għen lil kulħadd itejjeb il-kwalita tal-ħajja tiegħu.

Huwa f’dan l-ispirtu li qegħdin nerġgħu immorru quddiem l-elettorat nitolbuh il-fiduċja bi proposti li ħa jkomplu jtejjbu l-ħajja tal-familji Maltin mhux l-anqas ta’ dawk l-aktar fil-bżonn fostna. Biżżejjed insemmu ż-żjidiet li qegħdin nipproponu għall-pensjonijiet fejn fuq medda ta’ ħames snin se nżiduhom b’€15 fil-ġimgħa, kważi id-doppju ta’ dak li wegħdna qabel l-elezzjoni tal-2017 għalkemm tul din il-leġiżlatura li qed tintemm, żidna l-pensjonijiet saħansitra aktar minn dak li wegħdna. U għall-anzjani se nkunu qed inwettqu l-wegħda tagħna li kull kull pensjonant f’Malta jkun intitolat għall-mediċini b’xejn.

Mill-ġdid se nkunu qed nerġgħu nżidu ċ-childrens allowancesb’€90 fis-sena għal ħames snin konsekuttivi u l-inwork benefit b’€200 fis-sena fuq medda ta’ erba’ snin. Se nkomplu ngħinu lill-familji bit-tibdil fit-tax bands bil-għan li dawn jibqagħlhom aktar flus fil-but. Se ngħinu lil dawk li jieħdu ħsieb persuni b’diżabilita severa billi se nżidulhom l-allowance tagħhom minn €500 għal aktar minn €4000. Se nkomplu ngħinu lill-first time buyers billi nħallsulhom lura €1000 fis-sena għal għaxar snin sħaħ u b’hekk innaqqsulhom il-piż fuq l-interessi li jkunu qed iħallsu fuq is-self li jkunu ħadu.

Meta se nkunu qed inżidu l-istipendji tal-istudenti bi 15%, ukoll se nkunu qed ngħinu lil lill-familji tagħna bħalma se nkunu qed nagħmlu l-istess bit-tliet għotjiet ta’ €500 fis-sena biex inħajru lit-tfal ikomplu jistudjaw wara li jagħlqu s-sittax-il sena.

Anke bil-miżuri li ħabbarna għall-qasam edukattiv se nkunu qed ngħinu lin-nies. L-għotja ta’ laptop għal kull min jibda l-edukazzjoni fil-livell sekondarji żgur li se tiffranka l-flus lil għadd kbir ta’ familji Maltin u Għawdxin għaliex din l-għodda illum saret essenzjali fl-iżvilupp edukattiv ta’ uliedna.

Mhux ta’ b’xejn li l-poplu tagħna jqis li l-Partit Laburista huwa l-aktar wieħed li jieħu ħsieb in-nies. Ma jistax ikun mod ieħor għax dejjem dejjem tajna prova tiegħu tul il-mitt sena li ilu jeżisti l-Partit Laburista. Huwa għalhekk li qed nerġgħu mmorru quddiem in-nies b’wiċċna minn quddiem u nitolbu vot ta’ fiduċja fil-Mexxej tagħna Robert Abela u fil-Partit Laburista kollu biex inkomplu mmexxu lil pajjiż bl-għajta ta’ Malta Flimkien, Futur Sabiħ.

Il-Partit Laburista huwa kburi bil-mod kif tul medda twila ta’ snin, kull meta kien fdat bit-tmexxija tal-pajjiż dejjem ħadem kemm felaħ biex tejjeb id-dħul tal-familji Maltin u Għawdxin ħalli jkollhom livell aħjar ta’ għajxien. Gvernijiet Laburisti baqgħu magħrufin għall-mod kif ħolqu f’Malta dak magħruf bħala l-Welfare State fejn l-istat jieħu ħsieb lil kulħadd sa mit-twelid sal-mument li persuna tkun se tħalli din id-dinja.

Il-pedamenti soċjali ta’ dan il-pajjiż inbnew mill-Partit Laburista fil-Gvern tul medda twila ta’ żmien li matulhom mbagħad kompla jibni fuqhom biex wasalna fejn ninsabu llum. Konna pijunieri fl-introduzzjoni tal-pensjonijiet, f’benefiċċji soċjali għar-romol, children’s allowances, benefiċċji għall-mord u mijiet ta’ miżuri soċjali oħra li twettqu tul il-medda ta’ snin.

Kienu wkoll Gvernijiet Laburisti li ntroduċew il-paga minima nazzjonali li kompliet ukoll tissaħħaħ meta wettaqna l-wegħda tagħna li min ikun fuq paga minima ma jħallasx income tax. Wegħda ewlenija li kienu għamlu n-Nazzjonalisti li jnaqqsu l-ogħla rata ta’ taxxa għal 25% baqgħu ma wettquwhiex u kellu jkun Gvern Laburista wara l-elezzjoni tal-2013 li wettaqha.

Inkomplu nibnu fuq li wettaqna

Issa wasal iż-żmien li nkomplu nibnu fuq dan kollu ħalli l-familji Maltin ikomplu jkabbru d-dħul tagħhom u jkunu jistgħu jgħixu aħjar. Nemmnu bis-sħiħ li s-suċċess ekonomiku ta’ pajjiżna fl-aħħar disa’ snin ta’ Gvern Laburista ksibnih għax bdilna d-direzzjoni ekonomika ta’ dan il-pajjiż minn waħda ta’ awsterita u ssikkar taċ-ċinturin li konna mdorrijin biha taħt gvernijiet nazzjonalisti għal waħda ta’ tkabbir ekonomiku li parti sostanzjali minnu kien ġej mill-fatt li investejna fin-nies, tajnihom aktar opportunitajiet li jaqilgħu aktar flus u komplejna nwieżnu lill-aktar vulnerabbli fil-pajjiż. Meta għamilna dan flimkien ma’ miżuri oħra bħat-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma konna qed indawwru r-rota ekonomika tal-pajjiż b’aktar saħħa, inħoloq aktar ġid u mbagħad dan qassamnih bil-għaqal.

Proposti li jkabbru l-qliegħ tal-familji

Sa mill-ewwel jiem tal-kampanja elettorali għall-elezzjoni tas-26 ta’ Marzu li ġej, il-Partit Laburista diġa ħabbar sensiela ta’ proposti immirati li jkomplu jsaħħu id-dħul finanzjarju tal-familji Maltin u Għawdxin. Se tkompli tkun prijorita ewlenija ta’ Gvern Laburista li jinċentiva ix-xogħol u jippremja l-bżulija tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Huwa għalhekk li qed jiġi propost li fil-leġislatura li jmiss ikompli jnaqqas it-taxxi billi jitwessgħu it-tax bands tal-Income Tax. Ta’ min infakkru li l-aħħar darba li ċċaqalqu t-tax bands kien fl-2007 u l-proposta Laburista tal-lum hija tlett darbiet iktar minn dak li kien sar dakinhar. Huwa kkalkulat li b’din il-proposta biss xejn inqas minn €66 miljun se jispiċċaw fi dħul ġdid fil-bwiet tal-familji, ħaddiema u self-employed. It-tax bands se jitwessgħu għal kull kategorija ta’ ħaddiema jew familji. Barra dan qed jiżdiedu wkoll l-ammonti taċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa u din il-miżura wkoll se tħalli €24 miljun oħra fil-bwiet tal-Maltin u l-Għawdxin.

Għax il-Gvern Laburista mexxa bil-għaqal irnexxielu jhalli aktar flus fl-idejn u b’hekk kompla jiġi stimulat it-tkabbir ekonomiku. Żammejna kelmitna li f’kull baġit tnaqqas il-piż tat-taxxi bħal meta tnaqqset it-taxxa fuq il-part-time u l-overtime u tneħħiet it-taxxa minn fuq il-pensjonijiet.

B’intrapriżi b’saħħithom igawdu wkoll il-familji

Il-Partit Laburista jemmen fis-sħiħ li l-familji Maltin u Għawdxin igawdu meta l-intrapriżi u n-negozji jkunu mgħejjuna huma wkoll biex jimirħu aktar, jinvestu aktar u jkomplu jiżviluppaw l-intrapriżi tagħhom. Għaldaqstant hija tassew f’waqtha li għall-ewwel darba Gvern ġdid Laburista se jkun qed inaqqas it-taxxa tal-kumpaniji u n-negozji minn 35% għal 25% u dan se jkompli jagħti nifs kbir lill-intrapriżi tagħna. Nemmnu bis-sħiħ li din il-miżura wkoll se tgħin biex jiżdiedu l-opportunitajiet tax-xogħol għall-ħaddiema Maltin u Għawdxin.

Huwa b’miżuri konkreti bħal dawn li nnisslu l-fiduċja tant meħtieġa għall-futur ta’ pajjiżna. Il-familji tagħna jimtlew b’kuraġġ meta jaraw Gvern li qed jieħu ħsiebhom u li qed jagħmel minn kollox biex itejjbilhom l-għajxien tagħhom. Ninsab konvint li l-programm tagħna se jerġa jikseb il-fiduċja tal-elettorat Malti għax se jkun ibbażat fuq ix-xewqa ta’ kull familja Maltija u Għawdxija, dak li jkollha ħajja aħjar. Malta Flimkien għal futur isbaħ għal kulħadd.